Pages

 "Istraživački rad na temu smrti"
"Istraživački rad na temu smrti"
Lino Brozić
Predstava Život pred očima je diplomski ispit dvaju studenata druge godine diplomskog sveučilišnog studija kazališne umjetnosti, smjera glume i lutkarstva. Predstava je nastala nadogradnjom materijala nastalog na semestru kolegija Majstorska radionica lutkarstva: Od teksta do inscenacije i kolegija Osnove lutkarske režije. U ovom radu osvrćem se na proces rada na kolegijima tog semestra i detaljno opisujem postupke kojimo smo se služili u realizaciji predstave. Također se govori o...
 FOLKLORNI FESTIVALI I ČITANJE GRADA
FOLKLORNI FESTIVALI I ČITANJE GRADA
Martina Mujić
Ovaj završni rad opisuje pojam folklora te se bavi problematikom prikazivanja tradicije i kulturne baštine putem folklornih festivala. Događaji koji donose velike promjene za grad u pogledu turizma, poimanja identiteta i promicanja baštine kao i grada. Rad opisuje što znači i što je folklor općenito, opisuje kakve promjene ima na grad te je za potrebe ovoga rada provedeno i istraživanje koje ispituje mišljenje o folkloru i folklornim događajima među građanima grada Osijeka.
 Hibridno medijsko djelovanje i hibridni medijski sustavi
Hibridno medijsko djelovanje i hibridni medijski sustavi
Sara Ilić
Mediji dio su naših života već nekoliko stoljeća, bez njih svakodnevni život je ne zamisliv još od početaka. Danas su mediji u potpunosti postali masovni i dostupni širokim masama. Mediji više nisu samo kanal za informiranje već su i sredstvo izražavanja svakoga pojedinca. Pojavnom blogova, foruma, društvenih mreža i platformi poput YouTube-a došlo je i do pojave građanskog novinarstva. S obzirom da svaka osoba ima pravo i prostor iskazati svoje mišljenje i biti nekome biti...
 Identitet žene u filmovima Pedra Almodovara
Identitet žene u filmovima Pedra Almodovara
Ana Mlinarević
Ovaj završni rad obrađuje temu identiteta. Objasniti sam pojam nije jednostavno. U mnoštvu odgovora koje nam samo pitanje identiteta nudi, sve se svodi na činjenicu da je identitet određeni odnos koji osoba, pojava ili stvar, ima sa samim sobom. Osim općenitog pojma, rad se dotiče rodnog identiteta, a prema Jennifer Ellis u ovom radu navodimo devet tipova ženskih likova u književnosti. To su: 1. Amazonka, križarka, 2. Tatina djevojčica, knjižničarka, 3....
"Influenceri" - taktika odnosa s javnošću ili marketinga
"Influenceri" - taktika odnosa s javnošću ili marketinga
Sabina Pavić
Ovaj diplomski rad proučava fenomen „influencera“ kao osoba koje utječu ili mijenjaju ponašanje, stavove i razmišljanja drugih i to najčešće putem društvenih medija. Budući da u zadnje vrijeme mnoge tvrtke i brendovi koriste upravo „influencere“ u svojim oglašivačkim i promotivnim aktivnostima kako bi dosegnuli ciljanu publiku, glavni cilj je ovoga rada istražiti pripada li taktika „influencera“ području odnosa s javnošću ili marketinga. Zadaća rada je pomoću...
10. svibnja 2019.
10. svibnja 2019.
Vinko Vidmar
Rad je realiziran u obliku video performansa u kojem je urezivan tekst na zidu spavaće sobe. U tekstuje opisana priča,koja proizlazi iz sjećanja ranog djetinjstva, bajka braće Grimm; Ivica i Marica. Tekst je urezivan oštrom krhotinom topovske granate (šrapnelom). Granata je pri padu na krov kuće eksplodirala i oštetila kuću te zidpo kojem se vršiintervencija. U radu se spajaju dva različita dogaĎaja iz različitih vremenskih razdoblja kroz jedan čin, djelo. Misaono i motorički...
18. KILOMETAR DRAVE
18. KILOMETAR DRAVE
Antonela Juriša
18. Kilometar Drave rezultat je provođenja dužeg vremena uz rijeku Dravu. Uz pomoć pinhole kamere i kroz format knjige autorica stvara osobnu priču o psihološkome sazrijevanju, prirodi sjećanja i neizbježnoj prolaznosti života.
ARHIVA SJEĆANJA - fiksacije iskustava s putovanja u medijima grafike i alternativnih fotografskih procesa
ARHIVA SJEĆANJA - fiksacije iskustava s putovanja u medijima grafike i alternativnih fotografskih procesa
Maja Gjajić
Rad „Arhiva sjećanja - fiksacije iskustava s putovanja u medijima grafike i alternati-vnih fotografskih procesa“ na autentičan se način bavi fenomenom putovanja; u teorijskom pregledu njegovim sociološkim, filozofskim, povijesnim i umjetničkim implikacijama, od-nosno općenito, složenom uzročno-posljedičnom kretanju ljudi, ideja i stvari. Ukratko, preu-zeti su segme- nti iz različitih polja ljudskog djelovanja koji će na svojevrstan način prika-zati fenomen putovanja te...
AUTORSKO ISTRAŽIVANJE PLESNIH EMOCIJA KROZ KOSTIMOGRAFSKU SIMBOLIKU, KOLORIT, TEKSTURU I SIULETU
 (na primjeru projekta “THE MARK“)
AUTORSKO ISTRAŽIVANJE PLESNIH EMOCIJA KROZ KOSTIMOGRAFSKU SIMBOLIKU, KOLORIT, TEKSTURU I SIULETU (na primjeru projekta “THE MARK“)
Mario Tomašević
Glavna teza ovoga završnog rada je kako prikazati nešto, što ljudskome oku nije vidljivo, a tijelu je poznato? Rad je baziran na apstraktnoj simbolici, koja je iznesena putem emocije i pokreta na sceni. U samom procesu bavio sam se prikazom plesne emocije kao glavnog simbola kroz osnovne elemente dizajna kostima, dosljedno zadržavajući osobnu autorsku estetiku. „THE MARK“- trag, ali u ovome slučaju ne onaj fizički, nego unutrašnji, poslužio je kao naslov ili ime istraživačkog...
Akcija - reakcija u animaciji
Akcija - reakcija u animaciji
Ana Kos
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivnosti izvođenja glazbe u nastavi Glazbene kulture
Aktivnosti izvođenja glazbe u nastavi Glazbene kulture
Zrinka Liščić
U nastavi Glazbene kulture, vještine i znanja se stjeĉu pomoću razliĉitih glazbenih aktivnosti. Aktivnosti izvoĊenja glazbe u nastavi Glazbene kulture su pjevanje, sviranje, glazbene igre, glazbeno stvaralaštvo i ples/pokret uz glazbu. Svaka aktivnost sadrţi odreĊene ĉimbenike koji pospješuju razvoj djeteta, kao i stvaranje kritiĉkog mišljenja. Usporedivši Nastavni plan i program za osnovnu školu iz 2006. godine i Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole...
Alfred Hitchcock kao redatelj i kao filmska referenca
Alfred Hitchcock kao redatelj i kao filmska referenca
Marko Kaselj
Ovaj rad, pod naslovom Alfred Hitchcock kao redatelj i kao filmska referenca, opisuje redateljsku karijeru slavnog britanskog filmskog režisera Alfreda Hitchcocka te prikazuje ogroman utjecaj koji je spomenuti redatelj imao na cjelokupnu filmsku industriju.

Pages