Paginacija

3. godina 2020.
3. godina 2020.
Ivan Nikolić
Izrada završnog rada počinje samim početkom drugog semestra na mojoj trećoj godini 2020. od razine skice i testiranja materijala do same izrade rada. Izrada grupnog portreta odrađuje se u ulju, a dvadeset i jednog samostalnog portreta u akrilu. To je bio dugotrajni proces pripreme i odrađivanja rada čiji se rezultat isplatio. Pomoću toga rada ispitivao sam svoje vještine, znanje strpljena i motivacije. Nailazim na razne probleme i greške kao što bi se dogodilo i kod svakog drugog...
9 glava
9 glava
Karlo Arnold
Propitivanje svrhe i značaja autoreprezentacije korisnika društvenih mreža u današnjem društvu, glavni je dio ovoga rada. Kao pasivan korisnik istih, primijetio sam ponavljanje sadržaja objava upravo u virtualnom svijetu. Ljudsko lice i tijelo su središte na fotografijama koje zasićuju društvene mreže i ostale medije, pri čemu zaključujem da iza takvog projiciranja sebe mora postojati dublji razlog ili značenje. Tehnička priroda društvenih mreža poput Instagrama omogućava...
A SADA NEŠTO SASVIM DRUGAČIJE
A SADA NEŠTO SASVIM DRUGAČIJE
Domagoj Ivanković
Putem ovog pisanog rada pod nazivom, A sada nešto sasvim drugačije, Domagoj Ivanković brani svoju majstorsku radnju na predstavi Baol - putujuća predstava u vlaku . Pomoću bilješki, teorijskih knjiga i pisama između svojih kolega obrazložiti će svoje postupke u predstavi i otvoriti nova pitanja na području iluzionizma kao novog dramaturškog oblika. Student će također nizom dnevničkih zapisa protumačiti svoj tijek studiranja neverbalnog teatra i na koji način mu pomaže u...
A sad nešto sasvim drugačije
A sad nešto sasvim drugačije
Zdenka Šustić
A sada nešto sasvim drugačije napisala je Zdenka Šustić kao svoju obranu diplomske predstave Baol - putujuća predstava u vlaku. Nastala je kao suradnja Dramske Akademije u Zagrebu i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pod mentorstvom doc.art. Nenada Pavlovića. Ovaj pisani rad bavio se improvizacijom kao formom rada na predstavi te je pokušao objasniti zašto je improvizacija ključna u treningu svakog glumca.
AKTIVNO SLUŠANJE GLAZBE U NASTAVI GLAZBENE UMJETNOSTI
AKTIVNO SLUŠANJE GLAZBE U NASTAVI GLAZBENE UMJETNOSTI
Martina Kelava
Nastava Glazbene umjetnosti dio je umjetničkog područja kurikuluma srednjoškolskog općeg obrazovanja učenika. Prema Nastavnom programu za gimnazije, nastava glazbe je obvezni dio obrazovanja u svim gimnazijama: općoj, jezičnoj, klasičnoj i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji. Svrha nastave Glazbene umjetnosti u gimnaziji je obrazovati i odgojiti poznavatelje osnovnih značajki glazbe te poticati posjećivanje koncerata, kazališnih i drugih umjetničkih događanja te odgojiti...
ANALOGIJA IZMEĐU POPULARNE KULTURE I UMJETNIČKE ESTETIKE U ANIMIRANOM FILMU FUTURAMA
ANALOGIJA IZMEĐU POPULARNE KULTURE I UMJETNIČKE ESTETIKE U ANIMIRANOM FILMU FUTURAMA
Doris Despot
Tema ovog diplomskog rada je analogija između popularne kulture i umjetničke estetike u animiranom filmu i serijalu Futurama koja je emitirana od 1999. do 2013. u sedam sezona i četiri filma. Na primjeru ovog serijala objašnjava se što je to popularna kultura, koja je razlika između visoke i niske kulture, što su to masovni mediji i na koji način utječu na nas te obilježja postmodernizma i zašto je ono bitno za razumijevanje sadržaja medija. U drugom dijelu rada obrađuje se...
ARCHETYPAL GODDESSES: A HEURISTIC ARTS-BASED STUDY INTO THE ROLE OF ARCHETYPES IN THE INDIVIDUATION PROCESS OF AN ART THERAPY STUDENT
ARCHETYPAL GODDESSES: A HEURISTIC ARTS-BASED STUDY INTO THE ROLE OF ARCHETYPES IN THE INDIVIDUATION PROCESS OF AN ART THERAPY STUDENT
Marija Šimunek
A purpose for this study is to explore creative interventions that can help women on their individuation path, based on personal exploration. This exploration utilizes the Jungian concepts of myth and archetypes, in connection to Jean Shinoda Bolen's work (2014) on archetypes and myths of seven Greek goddesses. The paper applied an existential and transpersonal therapy approach in addition to Carl Jung's psychoanalytic theory as a framework when analysing the artwork. Internal pathways of...
ARHIVA SJEĆANJA - fiksacije iskustava s putovanja u medijima grafike i alternativnih fotografskih procesa
ARHIVA SJEĆANJA - fiksacije iskustava s putovanja u medijima grafike i alternativnih fotografskih procesa
Maja Gjajić
Rad „Arhiva sjećanja - fiksacije iskustava s putovanja u medijima grafike i alternati-vnih fotografskih procesa“ na autentičan se način bavi fenomenom putovanja; u teorijskom pregledu njegovim sociološkim, filozofskim, povijesnim i umjetničkim implikacijama, od-nosno općenito, složenom uzročno-posljedičnom kretanju ljudi, ideja i stvari. Ukratko, preu-zeti su segme- nti iz različitih polja ljudskog djelovanja koji će na svojevrstan način prika-zati fenomen putovanja te...
AUDIO- VIZUALNA ANALOGIJA U NASTAVI LIKOVNE UMJETNOSTI
AUDIO- VIZUALNA ANALOGIJA U NASTAVI LIKOVNE UMJETNOSTI
Ivona Matoušek
Ovaj diplomski rad, potaknut brojnim negodovanjima na apstraktna umjetnička djela, bavi se istraživanjem audio- vizualne analogije kao interdisciplinarnog mosta u nastavi likovne umjetnosti. Istraživajući o tome kako je nastala apstraktna umjetnost i uvidjevši kakvu je ulogu pri tome imala glazba, dolazimo do zaključka kako je prilikom objašnjavanja osnovnih likovnih elemenata poželjna međupredmetna korelacija. U suradnji s učenicima prvog razreda srednje škole, proučavajući...
AUTORSKO ISTRAŽIVANJE PLESNIH EMOCIJA KROZ KOSTIMOGRAFSKU SIMBOLIKU, KOLORIT, TEKSTURU I SIULETU
 (na primjeru projekta “THE MARK“)
AUTORSKO ISTRAŽIVANJE PLESNIH EMOCIJA KROZ KOSTIMOGRAFSKU SIMBOLIKU, KOLORIT, TEKSTURU I SIULETU (na primjeru projekta “THE MARK“)
Mario Tomašević
Glavna teza ovoga završnog rada je kako prikazati nešto, što ljudskome oku nije vidljivo, a tijelu je poznato? Rad je baziran na apstraktnoj simbolici, koja je iznesena putem emocije i pokreta na sceni. U samom procesu bavio sam se prikazom plesne emocije kao glavnog simbola kroz osnovne elemente dizajna kostima, dosljedno zadržavajući osobnu autorsku estetiku. „THE MARK“- trag, ali u ovome slučaju ne onaj fizički, nego unutrašnji, poslužio je kao naslov ili ime istraživačkog...
Adalbert Marković: Hrvatska misa in D
Adalbert Marković: Hrvatska misa in D
David Rožmarić
Ovaj završni rad bavi se analizom „Hrvatske mise in D“ hrvatskog skladatelja Adalberta Markovića. Rad je podijeljen na sedam poglavlja uz sažetak s ključnim riječima, uvod, zaključak i popis literature. U uvodu se navode opće karakteristike odabranog djela. U prvom poglavlju „ADALBERT MARKOVIĆ“ opisuje se skladateljev život i djelovanje te se u tabelarnom prikazu navode njegova djela. Drugo poglavlje „MISA KAO GLAZBENO DJELO“ donosi opće značajke o razvoju mise kroz...
Akcija - reakcija u animaciji
Akcija - reakcija u animaciji
Ana Kos
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija