Pages

 "Istraživački rad na temu smrti"
"Istraživački rad na temu smrti"
Lino Brozić
Predstava Život pred očima je diplomski ispit dvaju studenata druge godine diplomskog sveučilišnog studija kazališne umjetnosti, smjera glume i lutkarstva. Predstava je nastala nadogradnjom materijala nastalog na semestru kolegija Majstorska radionica lutkarstva: Od teksta do inscenacije i kolegija Osnove lutkarske režije. U ovom radu osvrćem se na proces rada na kolegijima tog semestra i detaljno opisujem postupke kojimo smo se služili u realizaciji predstave. Također se govori o...
 Aglomeracija i repulzija u tonskom crtežu
Aglomeracija i repulzija u tonskom crtežu
Ebony Lasić
U diplomskom radu „Aglomeracija i repulzija u tonskom crtežu“ istražuje se pojmove aglomeracija i repulzija kao procese pri strukturiranju tonskog crteža. Opisuje se postupak postavljanja teme rada i tehnika izrade kroz motive piramida i crnih rupa. Rad je izražen u formi poliptiha, te tehnici olovke, krede i ugljena na papiru. Rad se sastoji od dvije cjeline. Prva cjelina obuhvaća niz crteža s motivom piramida, dok duga cjelina istražuje motiv crne rupe. Motiv crne rupe odabran...
 FOLKLORNI FESTIVALI I ČITANJE GRADA
FOLKLORNI FESTIVALI I ČITANJE GRADA
Martina Mujić
Ovaj završni rad opisuje pojam folklora te se bavi problematikom prikazivanja tradicije i kulturne baštine putem folklornih festivala. Događaji koji donose velike promjene za grad u pogledu turizma, poimanja identiteta i promicanja baštine kao i grada. Rad opisuje što znači i što je folklor općenito, opisuje kakve promjene ima na grad te je za potrebe ovoga rada provedeno i istraživanje koje ispituje mišljenje o folkloru i folklornim događajima među građanima grada Osijeka.
 Fragmenti forme
Fragmenti forme
Ana Smokrović
Ciklus skulptura 'Fragmenti forme' propituje odnose percepcije, volumena i propriocepcije, poigravajući se s gledateljevim očekivanjima, pretpostavkama i uvjerenjima. Apstraktni karakter ovih geometrijskih oblika pruža mogućnost višeznačnosti, ali dominantna karakteristika zajednička svim radovima je dojam da su nastali na razmeđi skulpture i arhitekture. Osim samih formi, tome doprinosi upotreba građevinskih materijala, izloženost konstrukcije te vidljivi tragovi izrade. Naziv...
 Generacija xy THE MILLENNIALS
Generacija xy THE MILLENNIALS
Katarina Šokčević
Diplomski rad ,,Generacija XY The Millennials“ bavi se istraživanjem generacija i problematikom pojedinca u svom vremenu. Preispitujem razliku između dviju generacija X i Y, te što je utjecalo na njih. U radu spominjem određene umjetnike s kojima se poistovjećujem i koje sam izdvojila radi njihove specifičnosti motiva i tema, a to je ljudska figura kao motiv u temama svakodnevnog života. Prikazi emocija, autoironije i humora služe za bolje upoznavanje, te preispitivanje samog...
 Hibridno medijsko djelovanje i hibridni medijski sustavi
Hibridno medijsko djelovanje i hibridni medijski sustavi
Sara Ilić
Mediji dio su naših života već nekoliko stoljeća, bez njih svakodnevni život je ne zamisliv još od početaka. Danas su mediji u potpunosti postali masovni i dostupni širokim masama. Mediji više nisu samo kanal za informiranje već su i sredstvo izražavanja svakoga pojedinca. Pojavnom blogova, foruma, društvenih mreža i platformi poput YouTube-a došlo je i do pojave građanskog novinarstva. S obzirom da svaka osoba ima pravo i prostor iskazati svoje mišljenje i biti nekome biti...
 Identitet žene u filmovima Pedra Almodovara
Identitet žene u filmovima Pedra Almodovara
Ana Mlinarević
Ovaj završni rad obrađuje temu identiteta. Objasniti sam pojam nije jednostavno. U mnoštvu odgovora koje nam samo pitanje identiteta nudi, sve se svodi na činjenicu da je identitet određeni odnos koji osoba, pojava ili stvar, ima sa samim sobom. Osim općenitog pojma, rad se dotiče rodnog identiteta, a prema Jennifer Ellis u ovom radu navodimo devet tipova ženskih likova u književnosti. To su: 1. Amazonka, križarka, 2. Tatina djevojčica, knjižničarka, 3....
 Izolacija i izloženost
Izolacija i izloženost
Tomislav Herega
Diplomski rad Izolacija i izloženost je fotografska instalacija koju čine 4 fotografska triptiha. Fotografije predstavljaju istraživanje tri slavonska sela suočena s postepenim izumiranjem. Kroz ovaj rad propitkujem svoj odnos s rodnim krajem i lokalnom prirodom, zatim položaj ruralnih krajeva u digitalnom dobu te utjecaje izolacije i osame na stanovnike tih mjesta. Prvi triptih iznosi osobni doživljaj polja kao beskrajnih pustara koje povezujem s prikazima divljeg zapada iz američkih...
 Paralele
Paralele
Doris Ređa
Paralela je riječ koja dolazi iz grčkog para “pored” i allelon “jedan drugog” općenito znači usporedba. Kroz život često nailazimo na usporedbe, slučajno ili aktivno ih tražeći. Usporedba nam pomaže u razumijevanju, pronalaženju odnosa između entiteta. Tako i u umjetnosti često povlačimo paralele, između mašte i stvarnosti, kreativnosti i destrukcije. U ovome radu paralelno pokušavam doživjeti umjetnost, svijet oko sebe i spoznati samu sebe. Rad „Paralele“...
 Pomicanje inkluzije kroz vizualne umjetnosti s ciljem pokretanja društvenih promjena
Pomicanje inkluzije kroz vizualne umjetnosti s ciljem pokretanja društvenih promjena
Antonio Rendulić
Diplomski rad pod nazivom „Promicanje inkluzije kroz vizualne umjetnosti s ciljem pokretanja društvenih promjena” odraz je vlastitog poimanja svijeta koji me okružuje, odnosno ukazivanje na potrebitu inkluziju kroz vizualnu umjetnost. Potreba je senzibilizaciji i pokretanju reakcije ka kvalitetnim društvenim promjenama te promjenama prema potrebitoj inkluziji osobama s invaliditetom. Naziv inkluzija/uključivanje djece s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav jedno je od...
 Poučavanje kulturne baštine na primjeru lokalne zajednice
Poučavanje kulturne baštine na primjeru lokalne zajednice
Antonia Magdić
Diplomski rad Poučavanje kulturne baštine na primjeru lokalne zajednice istražuje pristup kulturnoj baštini u odgojno-obrazovnom sustavu. Predstavlja se odgojno-obrazovna važnost kulturne baštine i njezina kategorizacija. Uspoređeni su načini poučavanja baštine kroz Nacionalni okvirni kurikulum i Kurikulum nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije. Opisani su problemi s kojima se susreću nastavnici prilikom uvrštavanja nacionalne...
 Suženi prostori
Suženi prostori
Dario Vukelić
Samorefleksivnim preispitivanjem osvještava se tematika i cjelokupni koncept koji se nalazi u nastalim radovima. U određenim dijelovima rad se dotiče i povijesnih umjetničkih pogleda i shvaćanja prikaza ruševina, kao i drugih autora koji koriste arhitekturu ruševina na sličan način u svom umjetničkom radu.

Pages