Paginacija

Animalizam kao tema u nastavi likovne kulture
Animalizam kao tema u nastavi likovne kulture
Senka Banjac
Tema ovog diplomskog rada je animalizam kao tema u nastavi likovne kulture te način percipiranja i prikazivanja životinja kroz crtež u djece u dobi od treće godine pa sve do svršetka osnovne škole. Prvi dio rada ukazuje na način percipiranja životinje u čovjeka pretpovijesnog doba te njihova uloga danas, u odnosu na suvremenog čovjeka te objašnjavanje i percipiranje istoga s njegovog gledišta. Drugi dio rada analizira ulogu životinja u kršćanstvu te propitkuje njihovu duhovnu...
Animalizam u skulpturi
Animalizam u skulpturi
Josip Pratnemer
Završni rad pod nazivom Lucanus cervus odraz je vlastitog promišljanja o svijetu koji nas okružuje. Taj svijet koji nas okružuje u ovom kontekstu govori o entomološkom svijetu, odnosno o neprimjetnom svijetu kukaca koji ima veliki značaj u postojanju planeta Zemlje. Kroz ovaj rad obrađujem temu animalizma i predimenzioniranja kao strategije u suvremenoj umjetnosti. Radom Lucanus cervus tematiziram važnost i značaj kukaca za svijet u kojem živimo i rad predstavljam kao spomenik kukcima.
Animirani film u Hrvatskoj
Animirani film u Hrvatskoj
Vedrana Hvizdak
Pojava animiranog filma u svijetu imala je značajan utjecaj na kulturu ljudi i njihov stil života. Jedno od istaknutih imena u svijetu animacije zasigurno je Walt Disney koji je imao snažan utjecaj na radove ostalih autora i izvan granica Sjedinjenih Američkih Država. Njegovo plodonosno stvaralaštvo obogatilo je animirani film zauvijek, a njegovi filmovi gledaju se i danas. Mnogi animatori počeli su slijediti njegov primjer, ali s godinama većina teži svojoj autentičnosti i...
Antiinflacijska politika
Antiinflacijska politika
Veronika Drmić
Cilj ovog rada je ukazati na važnost problema inflacije i ekonomske krize u svijetu i Hrvatskoj. Stoga je za svako gospodarstvo važno osmisliti učinkovitu antiinflacijsku politiku koja uz monetarnu i fiskalnu politiku treba pridonijeti stabilnosti i rastu gospodarstva. Fiskalna i monetarna politika trebaju se koordinirati zbog stabilnosti cijena i vremenske nekonzistentnosti te će pridonijeti smanjenju inflacije i učinkovitosti antiinflacijske politike. Održati ciljanu inflaciju...
Anton Žic, baba i harmonika
Anton Žic, baba i harmonika
Bruna Nakić
U svojemu završnom radu ANTON ŽIC, BABA I HARMONIKA obrađujem svoj kostimografski zadatak na predstavi Anton Žic, baba i harmonika te ga povezujem s konceptnom umjetnošću. Na temelju rada u kazalištu odlučujem napraviti zamišljenu nadogradnju na već postojeći kostim, proširiti vizualnost priče u obliku crteža, skica i 3D modela kroz koje ću odrediti vizualni identitet djela i dizajn većine likova i prostora. Ishodište i polazišna točka mojega istraživanja i rada jest...
Apsolutni i relativni glazbeni sluh
Apsolutni i relativni glazbeni sluh
Marko Kučinić
Tema ovog završnog rada značajke su apsolutnog i relativnog glazbenog sluha, njihove međusobne veze, ali i razlike. Tako će se u prvom dijelu rada govoriti o akustici i psihoakustici kao znanostima koje se bave proučavanjem zvuka i percepcije zvuka kod čovjeka. Slijedi pojašnjenje glazbenih sposobnosti – kako nastaju i kada se razvijaju, a zatim i koje su značajke apsolutnog i relativnog sluha. Apsolutni je sluh urođena sposobnost, iako određeni autori smatraju da može biti i...
Apstraktna skulptura
Apstraktna skulptura
Juraj Živković
Završni rad pod nazivom Apstrakcija u skulpturi sadrži pojašnjenja i razmišljanja o apstraktnoj umjetnosti i skulpturi te analizu praktičnog dijela rada, apstraktne skulpture, koja odražava autorova promišljanja o svijetu koji ga okružuje. Autor kroz likovni rad obrađuje i temu ravno-teže, odnosno balansa u likovnoj suvremenoj umjetnosti te ističe ideju da svakodnevnim pos-tupcima i načinu na koji živimo težimo balansu.
Audicija kao oblik provjere glazbenih sposobnosti
Audicija kao oblik provjere glazbenih sposobnosti
Marija Kraševac Sakač
Audicija je pokusni nastup, odnosno ispit pred ocjenjivačkom komisijom u svrhu prijema na studij, posao, školu, zbor ili orkestar. Audicije koje se primijenjuju u praksi mogu se podijeliti prema vrstama sposobnosti koje se žele njome ispitati. U području glazbene umjetnosti audicije su usmjerene na utvrđivanje glazbenih sposobnosti nužnih za prijem u glazbenu školu, zbor, orkestar ili sudjelovanje u raznim drugim glazbenim aktivnostima i služe kao neka vrsta selekcije kandidata....
Auto-destruktivna umjetnost
Auto-destruktivna umjetnost
Veton Reçica
Naslov rada “Auto-destruktivna umjetnost” proizašao je iz moje želje da na vizualni način prikažem ideju o samospoznaji i samopoboljšanju. Cilj je, također, kroz moju kritiku “toksičnih navika”, potaknuti promatrača na introspektivno razmišljanje kako bi pri tome bolje upoznao i samoga sebe. Izrađen u tehnici cijanotipije, svojim dimenzijama, visinom od 80 cm, a dužinom od 250 cm, rad okupira pažnu promatrača. Uz glavne segmente na zidu, postavljeni su također i...
Autobiografski elementi u memoarima "Sedam dobrih godina" E. Kereta i "Ovo će boljeti" A. Kaya
Autobiografski elementi u memoarima "Sedam dobrih godina" E. Kereta i "Ovo će boljeti" A. Kaya
Daria Klinac
U ovom završnom radu pod nazivom Autobiografski elementi u memoarima „Sedam dobrih godina“ E. Kereta i „Ovo će boljeti“ A. Kaya predstavit će se teorija autobiografskih žanrova, odnosno u radu se daje prikaz definicija i karakteristika autobiografskih podžanrova autobiografije i memoara na temelju kojih se dominantno bazira kasnija analiza odabranih djela „Sedam dobrih godina“ Etgara Kereta i „Ovo će boljeti“ Adama Kaya. Cilj je preispitati koji se autobiografski...
Autoportet
Autoportet
Josipa Međugorac
U uvodnom i povijesnom djelu pisanog rada opisana su djela poznatih umjetnika od Jan Van Eycka do Francisa Bacona na temu autoportreta, s namjerom boljeg shvaćanja načina njihove izvedbe i samih motiva zbog kojih se umjetnici odlučuju za takav podhvat. Također se spominju izvori inspiracije u području ilustracije, plakat Alphonsa Muche i ilustrativne skice za film ''Spirited Away'' umjetnika Hayao Miyazakija. Drugi dio rada objašnjava i analizira samostalnu izradu djela na temu...
Autoportret
Autoportret
Tina Medić
U ovom završnom radu bavim se temom autoportreta u kojem istražujem i propitujem vlastitu osobnost. Ĉovjek je oduvijek to ĉinio imajući potrebu za svekolikim samoizražavanjem. Autoportret je jedan od najvažnijih likovnih motiva, pri ĉemu se u razradi prepliće s introspekcijom i problematikom položaja umjetnika u suvremenom društvu. Umjetnici su u povijesti koristili autoportret na razliĉite naĉine i za razliĉite namjene, a najĉešće upravo kao iskaz identiteta ili,...

Paginacija