Paginacija

DJECA S DOWNOVIM SINDROMOM I ART TERAPIJA
DJECA S DOWNOVIM SINDROMOM I ART TERAPIJA
Stella Kovačević
Downov sindrom je poremećaj koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Smatra se jednim od najčešćih poremećaja i to naročito u djece čije majke imaju 35 godina i više, no to nije nužno pravilo. U nastavi, likovnost i likovno izražavanje pomažu nastavnicima doprijeti do učenika s poteškoćama, do istih koji imaju poteškoća sa socijalnim interakcijama te do učenika koji se teže verbalno izražavaju. Mnogi čimbenici...
DM kao primjer društveno-odgovornog poslovanja - kroz prizmu odnosa s javnošću
DM kao primjer društveno-odgovornog poslovanja - kroz prizmu odnosa s javnošću
Mateja Tustonjić
Cilj ovog diplomskog rada je kroz primjere istražiti zašto se poslovanje tvrtke „dm-drogerie markt“ smatra društveno odgovornim poslovanjem. Za istraživanje je bilo potrebno postaviti dobru teorijsku podlogu o tome što je zapravo društveno odgovorno poslovanje, kako se razvilo do današnjih razmjera te kakvu ulogu imaju odnosi s javnošću u formiranju slike nekog poslovanja kao društveno odgovornog. Istraživački dio sastojao se od analiziranja internetskog sadržaja o dm- ovim...
DRUŠTVENI KORIJENI TEORIJA ZAVJERE
DRUŠTVENI KORIJENI TEORIJA ZAVJERE
Marieta Pocrnja
Teorije zavjere uvijek su privlačile mnogo pozornosti, a najčešće nastaju nekom pretpostavkom koja nema znanstvenog temelja ni dokaza. Postoje mnoge rasprave o tome što su teorije zavjere i što se broji kao teorija zavjere. Generalno gledajući teorije zavjere mogu se očitovati kao pokušaj objašnjenja nekog događaja upućivanjem na spletkarenje moćnih ljudi koji pokušavaju prikriti svoje namjere. Ovaj rad objašnjava ljudske i društvene čimbenike u održavanju i širokoj...
DVOJNOST PERCEPCIJE
DVOJNOST PERCEPCIJE
Tina Mihaljević
Multimedijalni rad „Dvojnost percepcije“ realiziran na godišnjoj završnoj izložbi istražuje problematiku percepcije, pitanja suvremenog društva te u samoj srži individualna razmišljanja o svrsi i smislu umjetničkog djela. Korištenjem različitih polja i grana umjetnosti kao i tehnika, rad objedinjuje sve aspekte života koje individua može promatrati kroz širinu perceptivnih doživljaja.
Dadaizam i njegovo nasljeđe
Dadaizam i njegovo nasljeđe
Matej Matagić
Dadaizam (DADA) središnji je pokret umjetničke avangarde. U određenim instancama dadaizam se ni ne smatra umjetničkim pravcem ili pokretom već filozofijom, religijom, ideologijom, stanjem, itd. Takva koncepcija proizlazi iz antimodernističke naracije dadaizma koji afirmira alogičnost i zaumni diskurs. Sukladno radikalnim težnjama, DADA je specifičan po svojim revolucionarnim invencijama na potezu likovne i književne umjetnosti. Unatoč kratkovječnosti pokreta (1916. – 1922.)...
Dan po dan
Dan po dan
Petra Kordić
Rad „Dan po dan“ propituje problem tjelesnog dismorfnog poremećaja koji uz zamišljene preuveličane mane osobama uzrokuje otežano društveno funkcioniranje. Na početku rada daje se uvid u poremećaj pomoću stručne literature i vlastitih primjera. Sadrži 100 autoportreta kojima pratim svoje stanje u periodu od nekoliko mjeseci. Osnovna ideja rada je suočavanje i osvješćivanje navedenog problema. Naposljetku se nalazi tehnička razrada djela. Kako je rad osmišljen kao vrsta...
Darovitost i kreativnost djece s teškoćama u razvoju kroz art terapiju (likovno područje)
Darovitost i kreativnost djece s teškoćama u razvoju kroz art terapiju (likovno područje)
Antonio Rendulić
Umjetnički darovita djeca pripadaju skupini djece s posebnim potrebama. Prepoznavanje karakteristika umjetnički darovite djece od velike je važnosti, kao i primjereno, kompetentno postupanje u radu s njima. Cilj je ovog rada kroz likovno područje sagledati koncepte darovitosti i kreativnosti s naglaskom na djecu s poteškoćama u razvoju te istaknuti mogućnosti rada kroz postupke art terapije. Primjerima dobre prakse, kao poželjnim smjernicama, ukazuje se budućim pedagozima, koji će...
Destinacijski menadžment i brendiranje plaža u Baranji - uloga turističkih zajednica
Destinacijski menadžment i brendiranje plaža u Baranji - uloga turističkih zajednica
Đurđica Lukšić
Destinacijski menadžment upravlja turističkom destinacijom s ciljem održavanja i stvaranja konkurentne i održive turističke ponude. Za izvrsnost turističke destinacije također je važan marketing i imidž (brend). Brendiranje u turizmu postupak je kojim se određena destinacija razlikuje od drugih te je neophodna dobra strategija i vizija u kreiranju brenda, što je potreba na današnjem globalnom tržištu. Za promociju turističkih destinacija važne su turističke zajednice na koje...
Digitalizacija kao izazov i prilika hrvatskog knjižničarstva
Digitalizacija kao izazov i prilika hrvatskog knjižničarstva
Hana Hiršman
Digitalizacija kao konverzija analognih oblika u digitalne danas je prisutna u gotovo svakoj knjižnici. Ona sa sobom donosi mnogo izazova knjižničarskoj struci s kojima se ona mora suočiti želi li održati korak s vremenom, no također pruža priliku knjižnicama da poboljšaju svoje poslovanje i vidljivost u društvu. Rad se osvrće na sveobuhvatnu promjenu koju je donijela digitalizacija u knjižnice te odgovara na pitanje zašto je digitalizacija knjižnicama ujedno veliki izazov,...
Digitalizacija knjižnične građe o Domovinskom ratu: Prilog očuvanja nacionalne kulturne memorije
Digitalizacija knjižnične građe o Domovinskom ratu: Prilog očuvanja nacionalne kulturne memorije
Katja Čamić
Razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije povećava se i količina informacija dostupnih u elektroničkom obliku. Ustanove poput muzeja, arhiva i knjižnica moraju prilagoditi svoje usluge i građu koju nude prema potrebama korisnika. Njihove usluge uključuju stvaranje nove i pretvaranje postojeće građe u digitalnu procesom digitalizacije. Digitalizacija je pretvaranje analogne građe u digitalnu, tim se postupkom želi poboljšati djelatnost informacijske ustanove te proširiti...
Digitalizacija: Knjiga na novom mediju
Digitalizacija: Knjiga na novom mediju
Tatjana Rigo
Povezanost knjige i čovjeka seže daleko u prošlost. Knjiga već stoljećima služi čovjeku kao primarni izvor informacija i znanja zbog čega čovjek neprestano njeguje pisanu riječ te razvija nove načine kako ju sačuvati u vremenu i prostoru. Razvojem tehnologije i Interneta, knjiga je doživjela revoluciju. U ovome radu opisuje se digitalizacija kao jedan o ključnih oblika organizacije informacija u 21. stoljeću i proučava se njezin najvažniji produkt, elektronička knjiga. S...
Digitalna konvergencija medija na primjeru informativnih internetskih portala
Digitalna konvergencija medija na primjeru informativnih internetskih portala
Elena Ivančić
Ovaj rad bavi se digitalnom konvergencijom medija, a kao primjer navedenog procesa odabrani su informativni novinski portali čija je pojava vezana uz nastanak interneta. U prvom dijelu rada razrađen je pojam medija koji se dijeli na tradicionalne, konvergirane tradicionalne medije (nove medije) i tzv. nove nove medije. Nadalje, u radu je prikazana podjela svakoga od navedeni medija zbog jasnoće nastanka informativnih novinskih portala kao posljedice digitalne konvergencije medija. S...

Paginacija