Paginacija

Dan po dan
Dan po dan
Petra Kordić
Rad „Dan po dan“ propituje problem tjelesnog dismorfnog poremećaja koji uz zamišljene preuveličane mane osobama uzrokuje otežano društveno funkcioniranje. Na početku rada daje se uvid u poremećaj pomoću stručne literature i vlastitih primjera. Sadrži 100 autoportreta kojima pratim svoje stanje u periodu od nekoliko mjeseci. Osnovna ideja rada je suočavanje i osvješćivanje navedenog problema. Naposljetku se nalazi tehnička razrada djela. Kako je rad osmišljen kao vrsta...
Darovitost i kreativnost djece s teškoćama u razvoju kroz art terapiju (likovno područje)
Darovitost i kreativnost djece s teškoćama u razvoju kroz art terapiju (likovno područje)
Antonio Rendulić
Umjetnički darovita djeca pripadaju skupini djece s posebnim potrebama. Prepoznavanje karakteristika umjetnički darovite djece od velike je važnosti, kao i primjereno, kompetentno postupanje u radu s njima. Cilj je ovog rada kroz likovno područje sagledati koncepte darovitosti i kreativnosti s naglaskom na djecu s poteškoćama u razvoju te istaknuti mogućnosti rada kroz postupke art terapije. Primjerima dobre prakse, kao poželjnim smjernicama, ukazuje se budućim pedagozima, koji će...
Digitalizacija kao izazov i prilika hrvatskog knjižničarstva
Digitalizacija kao izazov i prilika hrvatskog knjižničarstva
Hana Hiršman
Digitalizacija kao konverzija analognih oblika u digitalne danas je prisutna u gotovo svakoj knjižnici. Ona sa sobom donosi mnogo izazova knjižničarskoj struci s kojima se ona mora suočiti želi li održati korak s vremenom, no također pruža priliku knjižnicama da poboljšaju svoje poslovanje i vidljivost u društvu. Rad se osvrće na sveobuhvatnu promjenu koju je donijela digitalizacija u knjižnice te odgovara na pitanje zašto je digitalizacija knjižnicama ujedno veliki izazov,...
Digitalizacija knjižnične građe o Domovinskom ratu: Prilog očuvanja nacionalne kulturne memorije
Digitalizacija knjižnične građe o Domovinskom ratu: Prilog očuvanja nacionalne kulturne memorije
Katja Čamić
Razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije povećava se i količina informacija dostupnih u elektroničkom obliku. Ustanove poput muzeja, arhiva i knjižnica moraju prilagoditi svoje usluge i građu koju nude prema potrebama korisnika. Njihove usluge uključuju stvaranje nove i pretvaranje postojeće građe u digitalnu procesom digitalizacije. Digitalizacija je pretvaranje analogne građe u digitalnu, tim se postupkom želi poboljšati djelatnost informacijske ustanove te proširiti...
Digitalizacija: Knjiga na novom mediju
Digitalizacija: Knjiga na novom mediju
Tatjana Rigo
Povezanost knjige i čovjeka seže daleko u prošlost. Knjiga već stoljećima služi čovjeku kao primarni izvor informacija i znanja zbog čega čovjek neprestano njeguje pisanu riječ te razvija nove načine kako ju sačuvati u vremenu i prostoru. Razvojem tehnologije i Interneta, knjiga je doživjela revoluciju. U ovome radu opisuje se digitalizacija kao jedan o ključnih oblika organizacije informacija u 21. stoljeću i proučava se njezin najvažniji produkt, elektronička knjiga. S...
Digitalna konvergencija medija na primjeru informativnih internetskih portala
Digitalna konvergencija medija na primjeru informativnih internetskih portala
Elena Ivančić
Ovaj rad bavi se digitalnom konvergencijom medija, a kao primjer navedenog procesa odabrani su informativni novinski portali čija je pojava vezana uz nastanak interneta. U prvom dijelu rada razrađen je pojam medija koji se dijeli na tradicionalne, konvergirane tradicionalne medije (nove medije) i tzv. nove nove medije. Nadalje, u radu je prikazana podjela svakoga od navedeni medija zbog jasnoće nastanka informativnih novinskih portala kao posljedice digitalne konvergencije medija. S...
Digitalni marketing u ugostiteljstvu
Digitalni marketing u ugostiteljstvu
Dragan Staparac
Kao što je vidljivo na mnogo primjera, svaka priča o marketingu u 21. stoljeću počinje riječju digitalno. U ovom će radu fokus primarno biti stavljen upravo na digitalni marketing, no kao što svaka stranica ima dva lica, tako i pojam digitalnog marketinga prvenstveno moramo razložiti na dva pojma: „digitalni” i „marketing”. Marketing je proces organiziranja i realiziranja novih ideja, proizvoda i usluga, promocije i distribucije, kako bi se obavila razmjena koja ispunjava...
Digitalni marketing u ulozi promotora kulture
Digitalni marketing u ulozi promotora kulture
Hrvoje Landek
U ovom će se radu približiti sam pojam digitalnog marketinga, kao i komunikacijski alati i tehnike koje čine digitalni marketing. Nadalje, približit će se praksa digitalnog marketinga u kulturi i kulturnim institucijama te na primjerima prikazati uporaba digitalnog marketinga u kulturi i umjetnosti. Pojavom interneta i digitalnih komunikacijskih alata, došlo je do promjene paradigme u načinu komuniciranja i saznavanju informacija, a samim tim i do promjene paradigme u komunikaciji...
Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
Valentina Grbanović
Ovim radom nastoji se razraditi podruĉje zakonskog ureĊenja autorskih prava, poĉevši od prvih zakona do posljednjeg takvog – Direktivi o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom trţištu. Autorska prava oduvijek su bila zakonski „nejasno“ podruĉje, no digitalizacija i suvremene tehnologije dovele su do dodatnih komplikacija. Autorska djela i intelektualno vlasništvo iskorištavana su od strane pojedinaca i velikih platformi, bez pravedne naknade za autore i nositelje...
Distopija i utopija: Književnost, film i video igre
Distopija i utopija: Književnost, film i video igre
Dominik Vukelić
U ovom radu koristit ću se teorijom transmedijalne naratologije da bih analizirao djela distopijske fikcije unutar medija književnosti, filma i video igara. Cilj je ovog pristupa razmotriti na koji način različiti mediji stvaraju svjetove priče, kakve su implikacije za njihove konzumente i koje su mogućnosti subverzije. Budući da su ovi mediji različiti, nužno je koristiti metodologiju koja ih može analizirati prema jednakim kriterijima. Za analizu sam iz književnosti izabrao...
Dizajniranje reputacijskih priča na primjeru kozmetičke industrije
Dizajniranje reputacijskih priča na primjeru kozmetičke industrije
Ana Dizdar
S velikom količinom brendova i istovrsnih proizvoda, prosječnom kupcu, neovisno o kojem tipu proizvoda se radi, odluke o kupovini više nisu tako jednostavne. Upravo zbog toga, odluku o kupovini danas sve više donose nematerijalne vrijednosti korporacija i brendova. Stoga će se u ovome radu, promotriti aspekti svakoga brenda, bitnih odrednica koje ih čine te načina na koji mogu i trebaju graditi dugoročan odnos s kupcima. Kroz detaljni teorijski okvir koji donosi odrednice kreiranja...
Dnevnik
Dnevnik
Antonia Magdić
Nastajanje završnog rada bio je kontinuirani proces zapažanja okoline te igre misli i mašte unutar vremenskog perioda od 30 dana. Ostvaren je kroz 9 grafičkih listova na kojima su otisnute cinčane matrice dimenzija 17x14 centimetara te 21 crteža u tehnici tuša. Papiri na kojima su nastali radovi su 33,5 cm širine i 24,5 cm visine. Grafike su rađene kombiniranim tehnikama dubokog i visokog tiska. Naziv svakoga rada je nadnevak njegova nastanka.

Paginacija