Paginacija

Aktivno učenje u suvremenoj nastavi Glazbene umjetnosti
Aktivno učenje u suvremenoj nastavi Glazbene umjetnosti
Marija Brković
Razvoj školstva tekao je u skladu s tehnološkim, znanstvenim i pedagoškim tekovinama te je obrazovanje današnjice oblikovano u skladu s modernim koncepcijama. Suvremena nastava podrazumijeva aktivnu ulogu učenika u nastavnom procesu, čija je važnost i učinkovitost potkrijepljena znanstvenim istraživanjima. Glazbena je nastava prisutna kroz gotovo cijeli obrazovni sustav učenika te kroz cijeli proces obrazovanja učenici stječu i razvijaju svoje glazbene kompetencije. Odnosno,...
Aktivnosti izvođenja glazbe u nastavi Glazbene kulture
Aktivnosti izvođenja glazbe u nastavi Glazbene kulture
Zrinka Liščić
U nastavi Glazbene kulture, vještine i znanja se stjeĉu pomoću razliĉitih glazbenih aktivnosti. Aktivnosti izvoĊenja glazbe u nastavi Glazbene kulture su pjevanje, sviranje, glazbene igre, glazbeno stvaralaštvo i ples/pokret uz glazbu. Svaka aktivnost sadrţi odreĊene ĉimbenike koji pospješuju razvoj djeteta, kao i stvaranje kritiĉkog mišljenja. Usporedivši Nastavni plan i program za osnovnu školu iz 2006. godine i Kurikulum nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole...
Aktivnosti organizacija civilnog društva kao potencijal za promociju i razvoj ruralnog turizma OBŽ regije
Aktivnosti organizacija civilnog društva kao potencijal za promociju i razvoj ruralnog turizma OBŽ regije
Bogdanka Ćudić Vilić
Udruge kao kreatori trećine manifestacija u OBŽ nezaobilazan su čimbenik turizma događaja, pa tako i promocije destinacije. Manifestacije koje udruge organiziraju dio su šireg spektra aktivnosti udruga i vrlo rijetko se rade s misijom promocije ponude ruralnog turizma regije. Udrugama se promocija i podizanje vidljivosti turističkih atrakcija u Osječko – baranjskoj županiji najčešće spontano dogodi. Tada aktivnu ulogu koordinatora strateškog razvoja moraju preuzeti turističke...
Alfred Hitchcock kao redatelj i kao filmska referenca
Alfred Hitchcock kao redatelj i kao filmska referenca
Marko Kaselj
Ovaj rad, pod naslovom Alfred Hitchcock kao redatelj i kao filmska referenca, opisuje redateljsku karijeru slavnog britanskog filmskog režisera Alfreda Hitchcocka te prikazuje ogroman utjecaj koji je spomenuti redatelj imao na cjelokupnu filmsku industriju.
Alokacija proračunskih sredstava u funkciji poboljšanja životnih uvjeta
Alokacija proračunskih sredstava u funkciji poboljšanja životnih uvjeta
Martina Lučić
Alokacija proračunskih sredstava aktivnost je kojom se bavi gotovo svaka organizirana država na svijetu. Većina država proračunska sredstva prikuplja porezima koji se kasnije mogu alocirati te raspodijeliti na rashode s kojima današnje države poboljšavaju uvjete života svojih stanovnika radeći na svim segmentima koji se smatraju obaveznim za kvalitetan životni standard. Pregledom liste zadovoljstva građana država svijeta (mjerenim WHR indeksom sreće), visine BDP-a i razine...
Amerikanizacija Japana na primjerima iz djela Harukija Murakamija
Amerikanizacija Japana na primjerima iz djela Harukija Murakamija
Luka Sudar
Sažetak i ključne riječi: Čitanjem djela Harukija Murakamija, japanskog pisca, može se primijetiti kulturološka tranzicija poslijeratnog Japana iz totalitarne i militarne društvene strukture u amerikaniziranu, kapitalističku. U radu se definiraju pojmovi kulture, multikulturalizma i kulturalne tranzicije, kao i kulturalne predodžbe. Murakami u svoja djela uvodi segmente popularne kulture, socijalne procese i kulturološke markere koji su imperijalni alati SAD-a i amerikanizacije kao...
Analiza brendiranja kao marketinškog alata i načina kulturno ideološke identifikacije kroz primjer Air Jordan brenda
Analiza brendiranja kao marketinškog alata i načina kulturno ideološke identifikacije kroz primjer Air Jordan brenda
Luka Mitar
Tema i glavna okupacija završnog rada usmjerena je prema brendu kao marketinškom alatu i načinu kulturno ideološke projekcije. Međuodnos i dominantnost navedenih konotacija često će mijenjati mjesta neprestano evoluirajući iz jednoga u drugo na terenu modernog i postmodernog društva izloženog brzim promjenama, naglim razvojem tehnologije, interneta i masovnih medija putem kojih će se uspješnost brendiranja očitovati kroz sukob materijalnih čimbenika (kvaliteta, stil, dizajn i...
Analiza dječjeg crteža kao komunikacijskog sredstva
Analiza dječjeg crteža kao komunikacijskog sredstva
Ena Krnčević
Likovni izraz djece dana je i urođena sposobnost izražavanja, komuniciranja i oblikovanja. Tu sposobnost djeca ne preuzimaju, ne uče od društvene okoline, nego se ona razvija iz prirodnih potencijala dječjeg bića. Crtež može biti dobar pokazatelj intelektualnog, motoričkog i emotivnog stanja djeteta. U psihologiji se često koriste dva načina na koja se promatra crtež, a to su: način na koji dijete upotrebljava linije i način raspoređivanja stvari u prostoru. Drugi biti...
Analiza emocija u dječjim likovnim radovima u korelaciji s bojom
Analiza emocija u dječjim likovnim radovima u korelaciji s bojom
Doris Ređa
Već od najranije dobi djeca se počinju likovno izražavati, a upravo je crtež način izražavanja. Dječji crtež je važno sredstvo djetetova izražavanja i njegove komunikacije s okolinom. Djeca imaju veću privrženost bojama od odraslih. One snažno utječu na njihov doživljaj i izražavanje osjećaja. Dječji crteži u boji su spontana projekcija njegove unutrašnjosti. Same boje nam otkrivaju dječje emocionalno stanje, dok nam linije, motivi i figure otkrivaju njihovu...
Analiza izrade poslovnog plana start-up poduzeća
Analiza izrade poslovnog plana start-up poduzeća
Viktorija Novosel
Pojam poduzetništva najčešće podrazumijeva određenu samostalnu aktivnost pojedinaca kako bi zadovoljili potrebe kupaca i potencijalnih klijenata na tržištu. Pri tome se, između ostaloga, podrazumijeva poduzetnička odgovornost preuzimanja rizika, a sve s ciljem ostvarenja što većeg poslovnog, odnosno financijskog uspjeha. U ovome radu prikazuje se značaj poduzetništva. Naravno, postoje mnoge prepreke s kojima se poduzetnik početnik suočava, ali i pripreme koje je potrebno...
Analiza komunikacije i strategija odgovora na krizu - lokalni izbori u Hrvatskoj 2021.
Analiza komunikacije i strategija odgovora na krizu - lokalni izbori u Hrvatskoj 2021.
Mia Štefanec
Ovaj rad obrađuje tematiku komunikacije i njene analize na temelju lokalnih izbora u Osijeku koji su održani 2021.godine. U današnje vrijeme pandemije bilo je bitno naći odgovor na krizu koja se pokazala u kontekstu održavanje kamapanje u vrijeme kada su ograničeni brojevi ljudi na skupovima i kada je skoro pa zabranjena komunikacija licem u lice. Komunikacija se pokazala kao potreba za ostvarivanje uspjeha u izbornom procesu. Zadatak koji stranke imaju je dobiti glas birača na...
Analiza komunikacije na Twitteru tijekom američkih predsjedničkih izbora 2020. godine
Analiza komunikacije na Twitteru tijekom američkih predsjedničkih izbora 2020. godine
Monika Kavedžić
Politika je sastavni dio naše svakodnevice te bez nje drţave ne bi funkcionirale onako kako bi trebale. Sjedinjene Ameriĉke Drţave imaju izrazito kompliciran izborni sustav te je iz toga razloga komunikacija putem razliĉitih kanala iznimno vaţna, kako za stanovništvo, tako i za same politiĉare. Politiĉka komunikacija putem medija zapoĉinje razvojem radija i televizije. Kasnije se ista ta komunikacija poboljšava razvojem interneta i društvenih mreţa koje su danas glavni alat za...

Paginacija