Paginacija

Borba s vodom. Priča o utapanju. Mom utapanju. Ili znam da ništa o režiji ne znam
Borba s vodom. Priča o utapanju. Mom utapanju. Ili znam da ništa o režiji ne znam
Maja Lučić
Predstava Neobičan prijatelj Hrvatskog kazališta u Pečuhu u Mađarskoj diplomska je predstava studentice Maje Lučić na Diplomskom studiju lutkarske režije pod mentorstvom doc. art. Tamare Kučinović. Predstava je ujedno i diplomski ispit studentima Toniju Leakoviću i Andriji Krištofu na Diplomskom studiju lutkarske animacije. U predstavi još sudjeluju Matea Bublić, Selena Andrić i Nikola Radoš. U ovom pismenom radu studentica opisuje proces rada na predstavi bazirajući se na...
Brendiranje Republike Hrvatske kao turističke destinacije
Brendiranje Republike Hrvatske kao turističke destinacije
Martina Ivanković
Turizam je gospodarska grana koja je od velike važnosti u Republici Hrvatskoj. U svijetu je Hrvatska prepoznata kao zemlja netaknute prirode, mora, otoka i bogate kulturne baštine. S druge strane mnoge turističke destinacije nude sličnu ponudu. Izgradnja jakog i snažnog brenda može pomoći Hrvatskoj u stvaranju prednosti nad konkurencijom. Kako bi izgradili jak, prepoznatljiv i pozitivan brend treba raditi na komuniciranju svih pozitivnih aspekata koje Hrvatska ima. U ovome se...
Brendiranje grada
Brendiranje grada
Anamaria Mišić
U ovom radu obrađena je tema Brendiranje grada. Svrha rada je na primjeru grada Vinkovaca kroz manifestacije stvoriti sliku o gradu, odnosno brendirati ga kao grad s folklornom tradicijom, ali i grad otvoren za druge kulturne manifestacije. U radu su izdvojena četiri glavna poglavlja koja daju prikaz teorijskih razmatranja i to o važnosti marketinga, stvaranju i važnosti brenda, stvaranju brenda grada te stvaranju brenda grada Vinkovaca. Tema rada je izuzetno kompleksna i opsežna. ...
Brendiranje grada kao kulturne destinacije na primjeru grada Vukovara
Brendiranje grada kao kulturne destinacije na primjeru grada Vukovara
Srđan Popović
Kulturni turizam predstavlja jednu od rastućih turističkih niša. Turisti danas uz klasični turizam gdje će biti pasivni turisti traže i aktivne oblike rekreacije, što im kulturni turizam kroz uključivost može pružiti. Manji gradovi poput Vukovara imaju priliku, posebice u današnjim okolnostima, iskoristiti adut takozvanog „skrivenog dragulja“ te svojom kulturno – turističkom ponudom privući određeni krug turista iz određenih niša te se pozicionirati na turističkoj mapi...
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova - analiza usporedbe slučajeva Splita i Osijeka
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova - analiza usporedbe slučajeva Splita i Osijeka
Lea Lucić
U ovom radu naslova „Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova – analiza i usporedba slučajeva Splita i Osijeka“ istražuju se procesi brendiranja i vizualnog identiteta na primjeru tih dvaju gradova. U prvom, odnosno teorijskom dijelu rada prvo se iznose glavni pojmovi i definicije brendiranja i vizualnog identiteta te se navode njihove međusobne razlike i odnosi. U sljedećem dijelu objašnjava se razlika brendiranja tvrtki, organizacija i proizvoda od brendiranja...
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova: socio-ekonomski učinci
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova: socio-ekonomski učinci
Matija Palijan
U ovom radu istražuje se odnos urbanog identiteta, gradskog vizualnog identiteta te procesa brendiranja grada na primjeru grada Osijeka. Na početku rada pruža se kratak pregled razvoja gradova kroz povijest, od kamenog doba do današnjih modernih gradova. Razmatra se i fenomen brenda u okviru kapitalističkog tržišta te se raspravlja može li se on primijeniti i na gradove kako bi bili što uspješniji u privlačenju novih stanovnika i ekonomskih subjekata. Naglasak je stavljen na...
Budućnost je ženska; slikovnica za feminizam
Budućnost je ženska; slikovnica za feminizam
Diana Mataković
Ovaj diplomski rad sastoji se od 60 digitalnih ilustracija inspiriranih snažnim i odvažnim ženama. Kroz neke od ilustracija protežu se motivirajuće poruke vezane uz žensko tijelo, seksualnost i slobodu. Likovi su prikazani u neobičnim pozama, zaobljenih i izduženih udova te naglašenih ženskih atributa. Takvim prikazima likova željela sam potaknuti gledatelja da preispita način na koji doživljava formu ženskoga tijela. Ovim ilustracijama želim slaviti žene i njihovu snagu, a...
Buffy - ubojica vampira: između feminizma i pop-feminizma
Buffy - ubojica vampira: između feminizma i pop-feminizma
Tomislav Marijanović
Popularna kultura mjesto je otpora i borbe te prostor proizvodnje znaĉenja, a dio pop-kulture koji je u fokusu ovoga rada jest popularna televizija. Središnja je tema rada prikaz ţenskih likova na televiziji, s posebnim naglaskom na TV-seriju Buffy – ubojica vampira. Feminizam je od sredine prošloga stoljeća znaĉajno utjecao na prikaz ţenskih likova u televizijskom mediju, a krajem prošloga stoljeća doţivio je zaokret pojavom tzv. popularnog feminizma i postfeminizma koji je...
CENZURA U SREDNJEM VIJEKU
CENZURA U SREDNJEM VIJEKU
Adrijan Heđi
Ovaj završni rad prikazat će cenzuru za vrijeme srednjeg vijeka, te sve dogaĎaje koji su vezani uz njezin sami početak, ali i načine na koja se ona ugraĎivala u društvo. Početni dio govori općenito o pojmu cenzure te o njezinoj povijesti u kojoj dolazi do razvoja i nastanka različitih oblika cenzure, koje nije uvijek bilo moguće prepoznati i opisati. Nakon toga slijedi sudbina knjige od samog početka pa sve do kraja srednjeg vijeka. Ovdje će se voditi riječ o pokušaju...
Charles Baudelaire i simbolizam
Charles Baudelaire i simbolizam
Valentina Bosilj
Nastao u drugoj polovici 19.stoljeća, simbolizam se prvo javlja u Francuskoj, zatim u Belgiji, Italiji i drugim državama Europe. Simbolizam predstavlja pravac u književnosti, ali i umjetnosti koji je karakteriziran čestom upotrebom dvostrukog značenja, odnosno simbola, a nastala je kao puka želja za promjenom iz razdoblja realizma i naturalizma. Najznačajniji književnik koji je ujedno i glavni utemeljitelj ovog pravca, bio je Charles Baudelaire, a svoju slavu je stekao svojom zbirkom...
Cirkularna ekonomija Europske unije
Cirkularna ekonomija Europske unije
Andrea Kovačević
Priroda ne poznaje otpad, ono je djelo čovjeka. U prirodi sve kruži i čovjek je tisućama godina bio dio toga kruga, a onda je pomislio da se može oduprijeti i krenuti pravocrtno. Priroda u posljednje vrijeme sve više potvrđuje da ne može – resursa je sve manje, otpada sve više, a klimatski uvjeti sve gori. Koliko je zapadna civilizacija srasla s tim pravocrtim načinom razmišljanja dokazuje i činjenica da se cirkularnost predstavlja kao inovacija, a ono je ideja same prirode....
Corpus
Corpus
Senka Banjac
Pomoću otvorene kompozicije u radovima ostvarujem mogućnost mnoštva varijacija u spajanju različitih fragmenta osobnih doživljaja. Svakom novom rekompozicijom starih radova postavljam novi pogled u tumačenju značenja rada koji, između ostalog, predstavlja refleksiju stanja osobnog unutarnjeg prostora te se na taj način postiže uvid u metafizičko stanje cijelog osobnog habitusa. Corpus čini nematerijalno tijelo, odnosno duhovno i emocionalno stanje čovjeka i zbog toga tim pojmom...

Paginacija