Paginacija

Digitalni marketing - značaj i utjecaj na konzumenta
Digitalni marketing - značaj i utjecaj na konzumenta
Vanesa Brkić
Tema ovog diplomskog rada je digitalni marketing koji je nastao kao posljedica pojave interneta i novih tehnologija kao komunikacijskih kanala. Digitalni marketing, u kombinaciji s tradicionalnim medijima, poduzećima može ostvariti značajnu konkurentsku prednost, povećati prodaju i prepoznatljivosti brenda te poboljšati interakciju s potrošačima. Najvažniji dijelovi digitalnog marketinga uključuju marketing društvenih mreža, optimizaciju tražilice, influencer marketing, mobilni...
Digitalni marketing u ugostiteljstvu
Digitalni marketing u ugostiteljstvu
Dragan Staparac
Kao što je vidljivo na mnogo primjera, svaka priča o marketingu u 21. stoljeću počinje riječju digitalno. U ovom će radu fokus primarno biti stavljen upravo na digitalni marketing, no kao što svaka stranica ima dva lica, tako i pojam digitalnog marketinga prvenstveno moramo razložiti na dva pojma: „digitalni” i „marketing”. Marketing je proces organiziranja i realiziranja novih ideja, proizvoda i usluga, promocije i distribucije, kako bi se obavila razmjena koja ispunjava...
Digitalni marketing u ulozi promotora kulture
Digitalni marketing u ulozi promotora kulture
Hrvoje Landek
U ovom će se radu približiti sam pojam digitalnog marketinga, kao i komunikacijski alati i tehnike koje čine digitalni marketing. Nadalje, približit će se praksa digitalnog marketinga u kulturi i kulturnim institucijama te na primjerima prikazati uporaba digitalnog marketinga u kulturi i umjetnosti. Pojavom interneta i digitalnih komunikacijskih alata, došlo je do promjene paradigme u načinu komuniciranja i saznavanju informacija, a samim tim i do promjene paradigme u komunikaciji...
Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
Valentina Grbanović
Ovim radom nastoji se razraditi podruĉje zakonskog ureĊenja autorskih prava, poĉevši od prvih zakona do posljednjeg takvog – Direktivi o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom trţištu. Autorska prava oduvijek su bila zakonski „nejasno“ podruĉje, no digitalizacija i suvremene tehnologije dovele su do dodatnih komplikacija. Autorska djela i intelektualno vlasništvo iskorištavana su od strane pojedinaca i velikih platformi, bez pravedne naknade za autore i nositelje...
Distopija i utopija: Književnost, film i video igre
Distopija i utopija: Književnost, film i video igre
Dominik Vukelić
U ovom radu koristit ću se teorijom transmedijalne naratologije da bih analizirao djela distopijske fikcije unutar medija književnosti, filma i video igara. Cilj je ovog pristupa razmotriti na koji način različiti mediji stvaraju svjetove priče, kakve su implikacije za njihove konzumente i koje su mogućnosti subverzije. Budući da su ovi mediji različiti, nužno je koristiti metodologiju koja ih može analizirati prema jednakim kriterijima. Za analizu sam iz književnosti izabrao...
Dizajniranje reputacijskih priča na primjeru kozmetičke industrije
Dizajniranje reputacijskih priča na primjeru kozmetičke industrije
Ana Dizdar
S velikom količinom brendova i istovrsnih proizvoda, prosječnom kupcu, neovisno o kojem tipu proizvoda se radi, odluke o kupovini više nisu tako jednostavne. Upravo zbog toga, odluku o kupovini danas sve više donose nematerijalne vrijednosti korporacija i brendova. Stoga će se u ovome radu, promotriti aspekti svakoga brenda, bitnih odrednica koje ih čine te načina na koji mogu i trebaju graditi dugoročan odnos s kupcima. Kroz detaljni teorijski okvir koji donosi odrednice kreiranja...
Dnevnik
Dnevnik
Antonia Magdić
Nastajanje završnog rada bio je kontinuirani proces zapažanja okoline te igre misli i mašte unutar vremenskog perioda od 30 dana. Ostvaren je kroz 9 grafičkih listova na kojima su otisnute cinčane matrice dimenzija 17x14 centimetara te 21 crteža u tehnici tuša. Papiri na kojima su nastali radovi su 33,5 cm širine i 24,5 cm visine. Grafike su rađene kombiniranim tehnikama dubokog i visokog tiska. Naziv svakoga rada je nadnevak njegova nastanka.
Dnevnik noćnih mora
Dnevnik noćnih mora
Doris Ređa
Završni rad sastoji se od 4 slike koje izražavaju psihološko i emotivno stanje određenog perioda. Slike su rađene kombiniranim tehnikama, ali isključivo u crno bijeloj tehnici. Prikazuju se izobličeni likovi i figura u ekspresionističkom izrazu. U radove su uključene ključne i važne riječi, te brojevi, odnosno datumi. Ovime također analiziram sebe, svoje duboke emocije i tražim načine kako se boriti protiv njih.
Doprinos Eve Verone u razvoju hrvatske knjižničarske zajednice
Doprinos Eve Verone u razvoju hrvatske knjižničarske zajednice
Gabrijela Biškupić
U završnom radu analizirat će se doprinos Eve Verone u razvoju hrvatske knjižničarske zajednice te će se sistematizirati povijest knjižničarstva i knjige u Hrvatskoj životom i radom hrvatske knjižničarke Eve Verone. Cilj je ovoga rada istražiti utjecaj Eve Verone na hrvatsko i svjetsko knjižničarstvo. Tijekom istraživanja za ovaj rad, najviše su se koristili priručnici Eve Verone Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga u dva sveska, znanstvena monografija...
Doprinos knjižničara u otvorenom pristupu znanstvenim informacijama
Doprinos knjižničara u otvorenom pristupu znanstvenim informacijama
Ana-Marija Moučka
Naslov ovoga rada glasi Doprinos knjižničara u otvorenom pristupu znanstvenim informacijama. Svrha istraživanja o ovoj temi bila je naučiti čime to knjižničar doprinosi otvorenom pristupu znanstvenim informacijama te otkriti što je to otvoreni pristup uopće i koje su njegove prednosti i nedostaci. Otvoreni pristup je, kako mu i sam naziv kaže, slobodan i besplatan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućuje čitanje, pohranjivanje, distribuciju i...
Drago mi  je
Drago mi je
Ena Hercigonja
Sam naslov završnog rada „Drago mi je“ govori o upoznavanju nečega iz tog razloga što je cilj rada potaknuti promatrača i dati mu priliku da sagleda rad sa svih strana i kutova, „upozna“ ga, te da ga potakne na razmišljanje o mogućem značenju boja i oblika, redoslijeda i samog nastanka. Rad je postavljen na postavu visokom 40cm kako bi bio u ravnini očiju promatrača koji ima mogućnost pogleda na potpunu sliku rada te ga slobodno istraživati sa svih strana. Sastoji se od...
Dramatizacija romana Kristiana Novaka u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu
Dramatizacija romana Kristiana Novaka u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu
Mihaela Koščec
Završni rad „Dramatizacija romana Kristiana Novaka u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu“ obuhvaća kratku biografiju autora, sažetak romana po poglavljima, narativnim linijama. Razrađena su određena pitanja hrvatskog suvremenog kazališta i društva, odnosno izložena je svojstvena problematika jednoga i drugoga. Rad sadrži kazališnu kritiku, prilagođenu izradi završnoga rada, koja nastoji u cijelosti vrednovati predstave koje su komunikacijsko sredstvo između...

Paginacija