Pages

Autoportret
Autoportret
Mislav Tadić
Ovim radom želio sam prikazati svoj prvi pokušaj autoportreta, od prvog do zadnjeg koraka. Uz osnovnu definiciju spomenuo sam tri slikara koji su mi izvrsni primjeri, a jedan od njih je živući umjetnik. Pokušao sam slikati kako to obično nisam radio i trudio sam se što vjernije prikazati sebe u direktnom odrazu zrcala. Detaljno sam fotografirao rad, a jesam li uspio dobiti dobru ravnotežu u cijelosti, vidjet ćete u narednim stranicama. Iskreno, vrijeme me zarobilo, slika me...
Autoportret
Autoportret
Laura Ivanković
Završni rad bavi se analizom serije radova pod nazivom „Autoportret“. Iako sam rad nosi naziv autoportret, on nije tipičan autoportret. Nije prikazano lice niti ijedna karakteristika koja bi se mogla povezati s izgledom osobe te ga ono ne čini zapravo tipičnim autoportretom po samoj definiciji njega. Ipak sam ga nazvala tako jer sam u radu najviše pažnje posvetila sebi, odnosno kako sebe želim predstaviti u odnosu na nečiji rad, točnije u dodiru sebe s umjetnikom. Kako uljana...
Autorski i izvođački rad na predstavi Alkar -tragedija identiteta
Autorski i izvođački rad na predstavi Alkar -tragedija identiteta
Stipe Gugić
Predstava Alkar – tragedija identiteta razvila se prema istoimenoj pripovijetci Dinka Šmunovića i snu autora u selu Jabuka pored Sinja. Autorski je projekt Stipe Gugića i ansambla, nastao kao diplomski ispit na drugoj godini diplomskog studija kazališne umjetnosti iz kolegija Gluma pod mentorstvom izv. prof. art. Maje Đurinović na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Šest glumaca u predstavi izmjenjuje nekoliko likova i uloga. Kroz centralnu radnju ljubavnog trokuta i...
Baletna i plesna umjetnost u općeobrazovnim školama
Baletna i plesna umjetnost u općeobrazovnim školama
Teodora Zdeličan
Balet je nastao krajem 15. i početkom 16. stoljeća. Kroz povijest se razvijao i usavršavao te zadobio oblik koji danas poznajemo. Ples i balet pomažu djeci u njihovom razvoju. S individualnog aspekta odgoja, ples pruža osjećaj vrijednosti i izražavanja, promiče senzibilnost u radu s drugima, razvija samopouzdanje, kreativnost i ponos u individualnom i grupnom radu, potiče samostalnost i inicijativu, pruža priliku za postignuća, uspjeh i samopoštovanje te stvara radne navike i...
Baletni opus Sergeja Prokofjeva
Baletni opus Sergeja Prokofjeva
Krešimir Križanec
Balet je plesna forma kojom se većinom bave profesionalni plesači te je kao takva postavljena na vrlo visoku razinu po pitanju elemenata, stila i vještine izvođenja plesnih koraka. Ples kao takav ima iza sebe dugu i bogatu povijest te je imao u nekim godinama veliko značenje za tadašnje društvo i tretirao se kao posebna vrsta umjetnosti. U ostalim razdobljima uživa također veliku popularnost te u samom 20. stoljeću, kada se rađaju mnogi vrhunski baleti današnjice, balet postaje...
Banksy, ulična umjetnost i društvene vrijednosti
Banksy, ulična umjetnost i društvene vrijednosti
Ana Meočević
U ovom radu istražiti ćemo umjetnost grafita, njihove korijene, tehnike, materijale i slično. Biti će prikazane dvije strane grafita, ona koju publika smatra vandalizmom i ona koju ista ta publika počinje smatrati umjetnošću. Ukratko ćemo objasniti široku definiciju ove umjetnosti, njezine grane, te događaje koji su trajno promijenili uličnu umjetnost. U radu će biti razjašnjeno tko je publika u ovoj umjetnosti, te koje se poruke prenose putem grafitne umjetnosti istoj toj...
Banksy, ulična umjetnost i društvene vrijednosti
Banksy, ulična umjetnost i društvene vrijednosti
Ana Meočević
U ovom radu istražiti ćemo umjetnost grafita, njihove korijene, tehnike, materijale i slično. Biti će prikazane dvije strane grafita, ona koju publika smatra vandalizmom i ona koju ista ta publika počinje smatrati umjetnošću. Ukratko ćemo objasniti široku definiciju ove umjetnosti, njezine grane, te događaje koji su trajno promijenili uličnu umjetnost. U radu će biti razjašnjeno tko je publika u ovoj umjetnosti, te koje se poruke prenose putem grafitne umjetnosti istoj toj...
Baštinska kultura u pamćenju grada Slavonskog Broda
Baštinska kultura u pamćenju grada Slavonskog Broda
Josip Lukač
Cilj je ovoga diplomskoga rada istražiti značenje, povijest i obilježja područja grada Slavonskog Broda. Tako je rad u prvom djelu usmjeren u definiranje pojma grada i urbanog prostora pregledavajući relevantne autore koji su se tom problematikom već bavili. Drugi dio rada sadržava kulturološko-povijesni pregled područja grada Slavonskog Broda te nam se na taj način daje uvid u bitna zbivanja u razvoju grada. Treći dio rada uspoređuje dosadašnja napravljena istraživanja i...
Beskrajno kraljevstvo oblaka
Beskrajno kraljevstvo oblaka
Lorna Kalazić Jelić
Beskrajno Kraljevstvo Oblaka je dramski tekst koji govori o prijateljstvu između dvije djevojčice, Astrid i Evelin. One su došle iz različitih svjetova, ali su pronašle svoj zajednički, čarobni svijet mašte. Budući da se Evelin zbog bolesti kreće pomoću invalidskih kolica, Astrid je prvi puta odvede u Beskrajno Kraljevstvo Oblaka kako bi joj pokazala da može letjeti i da to što ne može hodati nije bitno. Djevojčice se iz dana u dan sve više zbližavaju i svakog dana odlaze u...
Biblioterapija kao izazov u radu knjižničara s djecom s poteškoćama
Biblioterapija kao izazov u radu knjižničara s djecom s poteškoćama
Ines Pacek
Riječ biblioterapija dolazi od grčkih riječi biblion što znači knjiga i therapeia što znači liječenje pa bismo iz toga mogli izvući zaključak kako biblioterapija zapravo označava upotrebu posebno odabrane literature u terapeutske svrhe. Biblioterapija se dijeli na tri glavna tipa: institucionalni, klinički i razvojni.Glavni cilj biblioterapije bi bio izazivanje nekakvih promjena kroz potisnute konflikte. Čitanje obogaćuje djetetov rječnik i pomaže mu u razvijanju mašte....
Bilješke o prostoru
Bilješke o prostoru
Zoran Đurkić
Prostor je svuda oko nas i mi smo dio njega. Razlikujemo nekoliko vrsta prostora: prostor izvan slike (životi prostor), prostor u kojem se slika nalazi i njime upravlja, prostor unutar slike, virtualni prostor, pozitivni vs. negativni prostor, javni prostor, privatni prostor, imaginarni prostor, kazališni prostor (pozornica). Mnogi teoretičari su se bavili pitanjima prostora i njegovom funkcijom. U ovom završnom radu Bilješke o prostoru govori se o prostoru unutar slike. Prije nego...
Blog: Komunikacija i kolaboracija putem interneta
Blog: Komunikacija i kolaboracija putem interneta
Ana Dizdar
U posljednjih deset godina svjedoci smo rapidnog napretka i širenja virtualnih usluga i ogromnog broja mogućnosti virtualnog svijeta koje su se inkorporirale u čovjekov svakodnevni život. Jedna od pojava na internetu koja je unijela mnoge promjene svakako je i blog. Stoga će se u ovome radu prvenstveno prikazati povijest, razvoj i utjecaj blogova. Analizirat će se njegova relacija s novinarstvom i medijski odnos prema istome. Prikazat će se proces kreiranja virtualnog identiteta i...

Pages