Pages

Digitalizacija: Knjiga na novom mediju
Digitalizacija: Knjiga na novom mediju
Tatjana Rigo
Povezanost knjige i čovjeka seže daleko u prošlost. Knjiga već stoljećima služi čovjeku kao primarni izvor informacija i znanja zbog čega čovjek neprestano njeguje pisanu riječ te razvija nove načine kako ju sačuvati u vremenu i prostoru. Razvojem tehnologije i Interneta, knjiga je doživjela revoluciju. U ovome radu opisuje se digitalizacija kao jedan o ključnih oblika organizacije informacija u 21. stoljeću i proučava se njezin najvažniji produkt, elektronička knjiga. S...
Digitalna konvergencija medija na primjeru informativnih internetskih portala
Digitalna konvergencija medija na primjeru informativnih internetskih portala
Elena Ivančić
Ovaj rad bavi se digitalnom konvergencijom medija, a kao primjer navedenog procesa odabrani su informativni novinski portali čija je pojava vezana uz nastanak interneta. U prvom dijelu rada razrađen je pojam medija koji se dijeli na tradicionalne, konvergirane tradicionalne medije (nove medije) i tzv. nove nove medije. Nadalje, u radu je prikazana podjela svakoga od navedeni medija zbog jasnoće nastanka informativnih novinskih portala kao posljedice digitalne konvergencije medija. S...
Digitalna kultura i budućnost knjižnica: perspektive razvoja
Digitalna kultura i budućnost knjižnica: perspektive razvoja
Ena Kaniža
Ovaj se rad bavi defini ranjem digitalne kulture koja je unazad nekoliko godina postala neizostavni dio života. Osim toga, rad se u drugom dijelu usredotočuje na djelovanje knjižnica u sadašnjosti te na rad knjižnica u budućnosti pod djelovanjem tehnologije i novih digitalnih mogućnosti. Prelazak na digitalni način života sa sobom je donio i novo viđenje svijeta. Vijestima se može pristupiti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, a izvori informacija postaju veći daljnjim...
Digitalna umjetnost 21. stoljeća na tržištu
Digitalna umjetnost 21. stoljeća na tržištu
Antonia Vukalović
Ovaj diplomski rad temelji se na analizi evolucije i tržišta digitalne umjetnosti u kontekstu 21. stoljeća, s posebnim naglaskom na njezin utjecaj na umjetnost, relevantna umjetnička djela, te tržište na kojem se pojavljuje. Naglašena je značajna uloga tehnološkog napretka koji omogućuje stvaranje interaktivnih digitalnih umjetničkih iskustava, produbljujući povezanost između umjetnika i publike. Istovremeno, istražena je raznolika manifestacija digitalne umjetnosti kroz...
Digitalni marketing - značaj i utjecaj na konzumenta
Digitalni marketing - značaj i utjecaj na konzumenta
Vanesa Brkić
Tema ovog diplomskog rada je digitalni marketing koji je nastao kao posljedica pojave interneta i novih tehnologija kao komunikacijskih kanala. Digitalni marketing, u kombinaciji s tradicionalnim medijima, poduzećima može ostvariti značajnu konkurentsku prednost, povećati prodaju i prepoznatljivosti brenda te poboljšati interakciju s potrošačima. Najvažniji dijelovi digitalnog marketinga uključuju marketing društvenih mreža, optimizaciju tražilice, influencer marketing, mobilni...
Digitalni marketing u ugostiteljstvu
Digitalni marketing u ugostiteljstvu
Dragan Staparac
Kao što je vidljivo na mnogo primjera, svaka priča o marketingu u 21. stoljeću počinje riječju digitalno. U ovom će radu fokus primarno biti stavljen upravo na digitalni marketing, no kao što svaka stranica ima dva lica, tako i pojam digitalnog marketinga prvenstveno moramo razložiti na dva pojma: „digitalni” i „marketing”. Marketing je proces organiziranja i realiziranja novih ideja, proizvoda i usluga, promocije i distribucije, kako bi se obavila razmjena koja ispunjava...
Digitalni marketing u ulozi promotora kulture
Digitalni marketing u ulozi promotora kulture
Hrvoje Landek
U ovom će se radu približiti sam pojam digitalnog marketinga, kao i komunikacijski alati i tehnike koje čine digitalni marketing. Nadalje, približit će se praksa digitalnog marketinga u kulturi i kulturnim institucijama te na primjerima prikazati uporaba digitalnog marketinga u kulturi i umjetnosti. Pojavom interneta i digitalnih komunikacijskih alata, došlo je do promjene paradigme u načinu komuniciranja i saznavanju informacija, a samim tim i do promjene paradigme u komunikaciji...
Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
Valentina Grbanović
Ovim radom nastoji se razraditi podruĉje zakonskog ureĊenja autorskih prava, poĉevši od prvih zakona do posljednjeg takvog – Direktivi o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom trţištu. Autorska prava oduvijek su bila zakonski „nejasno“ podruĉje, no digitalizacija i suvremene tehnologije dovele su do dodatnih komplikacija. Autorska djela i intelektualno vlasništvo iskorištavana su od strane pojedinaca i velikih platformi, bez pravedne naknade za autore i nositelje...
Distopija i utopija: Književnost, film i video igre
Distopija i utopija: Književnost, film i video igre
Dominik Vukelić
U ovom radu koristit ću se teorijom transmedijalne naratologije da bih analizirao djela distopijske fikcije unutar medija književnosti, filma i video igara. Cilj je ovog pristupa razmotriti na koji način različiti mediji stvaraju svjetove priče, kakve su implikacije za njihove konzumente i koje su mogućnosti subverzije. Budući da su ovi mediji različiti, nužno je koristiti metodologiju koja ih može analizirati prema jednakim kriterijima. Za analizu sam iz književnosti izabrao...
Dizajn e-trgovina
Dizajn e-trgovina
Tomislava Konjevod
Diplomski rad istražuje koncept e-trgovina i njihovu evoluciju u svijetu internetskog poslovanja i razvoja softverske podrške. Fokusira se na analizu dizajna korisničkog iskustva i sučelje u e-trgovinama te istražuje aspekte pristupačnosti i elemenata web dizajna. E-trgovina, ili elektronička trgovina, predstavlja online poslovni model u kojem se proizvodi i usluge prodaju putem interneta. Ta je pojava postala izuzetno važna u suvremenom poslovanju zbog svoje globalne dostupnosti,...
Dizajniranje reputacijskih priča na primjeru kozmetičke industrije
Dizajniranje reputacijskih priča na primjeru kozmetičke industrije
Ana Dizdar
S velikom količinom brendova i istovrsnih proizvoda, prosječnom kupcu, neovisno o kojem tipu proizvoda se radi, odluke o kupovini više nisu tako jednostavne. Upravo zbog toga, odluku o kupovini danas sve više donose nematerijalne vrijednosti korporacija i brendova. Stoga će se u ovome radu, promotriti aspekti svakoga brenda, bitnih odrednica koje ih čine te načina na koji mogu i trebaju graditi dugoročan odnos s kupcima. Kroz detaljni teorijski okvir koji donosi odrednice kreiranja...
Djeca s autizmom i glazba- studija slučaja
Djeca s autizmom i glazba- studija slučaja
Marija Kolar
Glazba i muzikoterapija imaju pozitivne učinke na djecu s posebnim potrebama pa tako i na djecu s autizmom. U ovom radu razmatra se pojam autizma kao i njegova učestalost, uzroci i dijagnosticiranje. Korištenjem stručne literature objašnjeni su oblici autizma kroz definicije i karakteristične simptome koji se pojavljuju kod svakog pojedinog oblika. Također, rad donosi prikaz učenika s autizmom u školskom okruženju kroz posebne talente, uključenost cijele škole te poučavanje i...

Pages