Pages

Dnevnik
Dnevnik
Antonia Magdić
Nastajanje završnog rada bio je kontinuirani proces zapažanja okoline te igre misli i mašte unutar vremenskog perioda od 30 dana. Ostvaren je kroz 9 grafičkih listova na kojima su otisnute cinčane matrice dimenzija 17x14 centimetara te 21 crteža u tehnici tuša. Papiri na kojima su nastali radovi su 33,5 cm širine i 24,5 cm visine. Grafike su rađene kombiniranim tehnikama dubokog i visokog tiska. Naziv svakoga rada je nadnevak njegova nastanka.
Dnevnik noćnih mora
Dnevnik noćnih mora
Doris Ređa
Završni rad sastoji se od 4 slike koje izražavaju psihološko i emotivno stanje određenog perioda. Slike su rađene kombiniranim tehnikama, ali isključivo u crno bijeloj tehnici. Prikazuju se izobličeni likovi i figura u ekspresionističkom izrazu. U radove su uključene ključne i važne riječi, te brojevi, odnosno datumi. Ovime također analiziram sebe, svoje duboke emocije i tražim načine kako se boriti protiv njih.
Doprinos Eve Verone u razvoju hrvatske knjižničarske zajednice
Doprinos Eve Verone u razvoju hrvatske knjižničarske zajednice
Gabrijela Biškupić
U završnom radu analizirat će se doprinos Eve Verone u razvoju hrvatske knjižničarske zajednice te će se sistematizirati povijest knjižničarstva i knjige u Hrvatskoj životom i radom hrvatske knjižničarke Eve Verone. Cilj je ovoga rada istražiti utjecaj Eve Verone na hrvatsko i svjetsko knjižničarstvo. Tijekom istraživanja za ovaj rad, najviše su se koristili priručnici Eve Verone Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga u dva sveska, znanstvena monografija...
Doprinos knjižničara u otvorenom pristupu znanstvenim informacijama
Doprinos knjižničara u otvorenom pristupu znanstvenim informacijama
Ana-Marija Moučka
Naslov ovoga rada glasi Doprinos knjižničara u otvorenom pristupu znanstvenim informacijama. Svrha istraživanja o ovoj temi bila je naučiti čime to knjižničar doprinosi otvorenom pristupu znanstvenim informacijama te otkriti što je to otvoreni pristup uopće i koje su njegove prednosti i nedostaci. Otvoreni pristup je, kako mu i sam naziv kaže, slobodan i besplatan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućuje čitanje, pohranjivanje, distribuciju i...
Doživljaj ispitne anksioznosti u obrazovnom i izvedbenom kontekstu
Doživljaj ispitne anksioznosti u obrazovnom i izvedbenom kontekstu
Ena Bubalo
Ispitna anksioznost predstavlja složen i višedimenzionalan fenomen koji se javlja u situacijama procjene i testiranja te može značajno utjecati na obrazovno iskustvo učenika, ali i budući njegov umjetnički razvoj. Ovaj rad s jedne je strane istaknuo različite aspekte ispitne anksioznosti u obrazovnom kontekstu, dok se s druge strane osvrće na nastavu u osnovnoj glazbenoj školi i anksioznost koja se pojavljuje u izvedbenom kontekstu. Naglasak se stavlja na različite metode...
Drago mi  je
Drago mi je
Ena Hercigonja
Sam naslov završnog rada „Drago mi je“ govori o upoznavanju nečega iz tog razloga što je cilj rada potaknuti promatrača i dati mu priliku da sagleda rad sa svih strana i kutova, „upozna“ ga, te da ga potakne na razmišljanje o mogućem značenju boja i oblika, redoslijeda i samog nastanka. Rad je postavljen na postavu visokom 40cm kako bi bio u ravnini očiju promatrača koji ima mogućnost pogleda na potpunu sliku rada te ga slobodno istraživati sa svih strana. Sastoji se od...
Dramatizacija romana Kristiana Novaka u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu
Dramatizacija romana Kristiana Novaka u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu
Mihaela Koščec
Završni rad „Dramatizacija romana Kristiana Novaka u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu“ obuhvaća kratku biografiju autora, sažetak romana po poglavljima, narativnim linijama. Razrađena su određena pitanja hrvatskog suvremenog kazališta i društva, odnosno izložena je svojstvena problematika jednoga i drugoga. Rad sadrži kazališnu kritiku, prilagođenu izradi završnoga rada, koja nastoji u cijelosti vrednovati predstave koje su komunikacijsko sredstvo između...
Društve mreže u promociji glazbenih sadržaja
Društve mreže u promociji glazbenih sadržaja
Ivan Šušnjar
Promocija je vrsta marketinške komunikacije kojoj je cilj i svrha informirati javnost te određenu skupinu ljudi o relativnim vrijednostima proizvoda, usluge, brenda itd. Marketinški stručnjaci koriste promociju kao sredstvo da stvore određeni motiv u svijesti osobe koja će kupiti proizvod koji se promovira. Zapravo primarni zadatak jest stimulirati kupca emocionalno i kognitivno. Tako se postiže povećanje interesa i svijesti o produktu koji je na tržištu. Danas jedno od najvećih...
Društvena igra u kontekstu umjetničke grafike
Društvena igra u kontekstu umjetničke grafike
Diana Mor
Rad se sastoji od šest grafičkih listova otisnutih u tehnici reservage. Listovi prikazuju kompoziciju pojmova od kojih su preuzeti njih osamdeset i otisnuti u sitotisku kako bi postali dio društvene igre. Pojmovi su načinjeni brzo i spontano iz nekoliko poteza te se dijele na figurativne i apstraktne ovisno o percepciji promatrača. Time ih svatko može interpretirati na svoj način. Iz toga proizlazi ideja za igru koja će potaknuti igrača na kreativno razmišljanje i uporabu mašte...
Društvene mreže kao alat komunikacije u kulturi
Društvene mreže kao alat komunikacije u kulturi
Valentina Mrkonjić
Digitalna revolucija iz dana u dan uvodi nove platforme koje podrazumijevaju brzu prilagodbu. Kulturne institucije poput muzeja, galerija i knjižnica sve više upotrebljavaju društvene mreže kako bi održali komunikaciju s postojećim i došli do novih, potencijalnih posjetitelja. Cilj je rada prikazati kako se kultura prilagođava tehnološkom napretku i usvaja navike koje joj pomažu postati kompetitivnom u današnjem digitalnom svijetu. Za razliku od svoje misije, kultura se počinje...
Društvene mreže kao alat odnosa s javnošću: Koncept transparentnosti na primjeru hrvatskih tvrtki
Društvene mreže kao alat odnosa s javnošću: Koncept transparentnosti na primjeru hrvatskih tvrtki
Iva Holeš
Završni rad bavi se društvenim mrežama kao alatom za kvalitetnu provedbu odnosa s javnošću kao i njihovim utjecajem na samo poslovanje organizacija i poštovanje načela transparentnosti koristeći iste u svrhu poslovanja. Teorijski dio usmjeren je na metode i ciljeve sektora odnosa s javnošću, razvoj društvenih mreža i njihov utjecaj na javno mnijenje i oblikovanje poslovanja. Nastoji se definirati i objasniti načelo transparentnosti i njegov utjecaj i uloga u poslovanju i...
Društvene mreže kao komunikacijski alat u odnosima s javnošću
Društvene mreže kao komunikacijski alat u odnosima s javnošću
Anamarija Safundžić
Ovaj završni rad sadrži teorijsko razmatranje odnosa s javnošću, povijesni razvoj i funkcije istog. Razmatra se i pojam Web-a 2.0. i Novog novog Weba kao revolucionarne načine komunikacije i povezivanja ljudi putem društvenih mreža, objavljivanja i dijeljenja sadržaja. Istražuje se i analizira objavljivanje dvaju agencija za odnose s javnošću na području Republike Hrvatske, 404 agency i PRiredba studio. Analizom objava na društvenim mrežama Facebook i Instagram potvrđuje se...

Pages