Pages

Četiri modusa znanja i znanosti
Četiri modusa znanja i znanosti
Đurđica Lukšić
U fokusu ovog završnog rada je pregled razvoja znanja i znanosti. Započinje seizvaneuropskim kulturama i civilizacijama, a nastavlja s razvojem znanostiu antičkom i srednjovjekovnom razdoblju te završava s pregledom razvoja znanosti i znanja u novovjekovnom razdoblju. Rad pruža uvid u specifičnosti četirijuznačajnih razdoblja u povijesti razvoja znanosti i znanja – takozvana, četiri modusa. Naglasak je stavljen na najznačajnije znanstvenike, kao i znanstvena i tehnička...
Čovjek vs. tehnologija: Pitanje identiteta u svijetu visoke tehnologije (na primjerima suvremene TV produkcije)
Čovjek vs. tehnologija: Pitanje identiteta u svijetu visoke tehnologije (na primjerima suvremene TV produkcije)
Andrea Zakšek
Tehnologija danas prožima gotovo svaki aspekt naših života, a njezin je razvoj iz godine u godinu sve brži i nepredvidljiviji. Svakodnevnica današnjeg čovjeka uvelike se razlikuje od svakodnevnice čovjeka od prije nekoliko desetaka godina, a samim time mijenja se i društveni i kulturni kontekst u kojemu se današnje društvo razvija. Što to znači za čovjekov identitet? Kako bismo odgovorili na to pitanje, prije svega je potrebno proučiti postmoderno doba kao ključno za...
Čuvarice regionalne kulture - važnost kulturno-umjetničkih manifestacija u oblikovanju kulturne memorije
Čuvarice regionalne kulture - važnost kulturno-umjetničkih manifestacija u oblikovanju kulturne memorije
Manuela Zujić
Tema ovog diplomskog rada je govorenje o kulturno-umjetničkim manifestacijama kao čuvaricama regionalne kulture, ali i njihovu utjecaju na stvaranje kolektivne kulturne memorije. Donesene su osnovne definicije pojma kultura kao i srodnih pojmova koji se vežu uz izabranu temu ovoga rada – pojam kulturne baštine te njezin odnos s turizmom. Kao dio kulturne turističke ponude organizira se velik broj festivala, smotri, ali i drugih manifestacija. Osim potencijalne turističke važnosti,...
ŠAH I VIZUALNI PROSTOR
ŠAH I VIZUALNI PROSTOR
Dorian Trepić
Diplomski rad „Šah i vizualni prostor“ bavi se istraživanjem igre šaha kroz prizmu likovnog jezika. U radu promatram razliku između šaha, šahovske ploče i šahovske partije te navodim neke povijesne činjenice, argumente i teze zašto uopće povezati igru šaha s likovnom kulturom. Zadatak ovog diplomskog rada je pomoći u odgoju, kojem je cilj oplemeniti svijest, učiti kako promatrati, kako svjesno opažati te promišljati, kako donositi vlastitu kritiku te razviti kognitivne...
Šablona i stereotip u dječjem likovnom izrazu
Šablona i stereotip u dječjem likovnom izrazu
Josip Barišić
U ovom diplomskom radu htio sam ukazati na problematiku šablonskog načina izražavanja i , kako potaknuti i takvu i kreativnu djecu , na učenje novih stvari. Problem nastaje već u najranijoj dobi , prije polaska u školu, roditelji su ti koji svojim odgojem djeteta utječu na njegov danji razvoj kako kulturni tako i socijalni. Stereotipi pojednostavnjivanjem složene društvene. sredine olakšavaju obradbu informacija i snalaženje u njoj. Tako se npr. nedostatne informacije o...
Širenje kulture straha u hrvatskim online medijima
Širenje kulture straha u hrvatskim online medijima
Tina Škrljac
Kultura straha postala je dio svakodnevnog života i obrazac ponašanja modernog društva, koju najviše promiču mediji. Glavna hipoteza koja se postavlja u ovom radu je: „Hrvatski online mediji, Večernji list i 24sata sudjeluju u promicanju širenja kulture straha“. Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti pojavu kulture straha u hrvatskim online medijima, to jest, Večernjem listu i 24sata te uočiti na koji način doprinose širenju straha u hrvatskoj medijskoj sferi....
Širenje moralne panike u hrvatskim medijima
Širenje moralne panike u hrvatskim medijima
Antonela Živković
Popularizacija pojma moralna panika započinje u knjizi Stanleya Cohena Folk devils and moral panics (1973). Objašnjenje se temelji na primjeru britanskih subkultura Modsa i Rockera koje su mediji označili kao devijantne. Datim primjerom, Cohen je uočio kako su mediji posebno važni u ranoj (inventory) fazi društvene reakcije, proizvodeći „procesuirane ili kodirane slike“ devijantnosti od strane devijanata (Cohen 1973, 2002: 44-48). U radu će se ispitati Cohenov model na primjeru...
Školsko igralište
Školsko igralište
Vedran Knežević
Ova veduta „Školsko igralište“ je prikaz urbane sredine u kojoj sam proveo većinu svojeg života. Ovim djelom stapam likovnost sa svojim emocijama i vodim u svijet liminalnih dimenzija koji nepotpuno ostavlja poznato iza sebe, zarobljava nas između stvarnog i nestvarnog, uzrokujući različite emocionalne reakcije. U mojem slučaju se interpretira kao skup velikih prisilnih promjena na koje nisam spreman. Osjećam se kao da sam zarobljen između prošlosti i budućnosti u...
Žene u medijima
Žene u medijima
Katja Janković
Mediji imaju moć doprijeti do širokog broja ljudi, stoga je za medije od iznimne važnosti kontrolirati sadržaje i informacije koje pružaju svojoj javnosti. Isto tako, mediji trebaju obratiti pozornost na poruke koje odašilju u javnost, ponajviše kada je riječ o nacionalnoj, rasnoj, vjerskoj, spolnoj ili nekoj drugoj vrsti neravnopravnosti. Isto se odnosi i na odnos prema ženama koje u medijima vrlo često imaju stereotipnu ulogu žene, domaćice, majke, voditeljice, te im se, prema...
Ženska književnost na blogu i društvenim mrežama
Ženska književnost na blogu i društvenim mrežama
Ines Urbanek
Tema ovoga rada je ženska književnost na blogu i društvenim mrežama. U radu će se u prvim poglavljima objasniti razvoj (ženske) književnosti u Hrvatskoj od 19. stoljeća do pojave novih medija. Središnji dio rada odnosi se na blogove i društvene mreže, odnosno pojavu ženske književnosti na novom tipu medijskih platformi. Zatim slijede poglavlja u kojima pišemo o izabranim književnicama i temama o kojima pišu na svojim blogovima, ali i profilima na društvenim mrežama te...
Ženske povijesne ličnosti u historiografiji i suvremenoj beletristici
Ženske povijesne ličnosti u historiografiji i suvremenoj beletristici
Mateja Hećimović
Cilj ovog rada je prikazati razliku između kreiranja povijesne ličnosti novopovijesnim romanom temeljenim na historiografskim zapisima i samih historigrafskih zapisa. Također će biti prikazano zašto su jake ženske povijesne ličnosti potrebne u književnosti te zašto su one sveprisutne u književnosti.
Ženski likovi u latinoameričkim telenovelama
Ženski likovi u latinoameričkim telenovelama
Dora Naletilić
Telenovele su jedan od najpopularnijih televizijskih formata koji već desetljećima privlači milijune gledatelja pred male ekrane. Od svoga nastanka sredinom 20. stoljeća pa do danas, telenovele i sapunice kontinuirano su doživljavale negativne kritike, možda kao niti jedan drugi popularni (televizijski) žanr. Spisateljice, kritičarke, glumice, stručnjakinje za ženske žanrove, pa čak i ljudi koji ih kreiraju i rade na sapunicama, također se na neki način ograđuju od žanra,...

Pages