Paginacija

Širenje kulture straha u hrvatskim online medijima
Širenje kulture straha u hrvatskim online medijima
Tina Škrljac
Kultura straha postala je dio svakodnevnog života i obrazac ponašanja modernog društva, koju najviše promiču mediji. Glavna hipoteza koja se postavlja u ovom radu je: „Hrvatski online mediji, Večernji list i 24sata sudjeluju u promicanju širenja kulture straha“. Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti pojavu kulture straha u hrvatskim online medijima, to jest, Večernjem listu i 24sata te uočiti na koji način doprinose širenju straha u hrvatskoj medijskoj sferi....
Širenje moralne panike u hrvatskim medijima
Širenje moralne panike u hrvatskim medijima
Antonela Živković
Popularizacija pojma moralna panika započinje u knjizi Stanleya Cohena Folk devils and moral panics (1973). Objašnjenje se temelji na primjeru britanskih subkultura Modsa i Rockera koje su mediji označili kao devijantne. Datim primjerom, Cohen je uočio kako su mediji posebno važni u ranoj (inventory) fazi društvene reakcije, proizvodeći „procesuirane ili kodirane slike“ devijantnosti od strane devijanata (Cohen 1973, 2002: 44-48). U radu će se ispitati Cohenov model na primjeru...
Školsko igralište
Školsko igralište
Vedran Knežević
Ova veduta „Školsko igralište“ je prikaz urbane sredine u kojoj sam proveo većinu svojeg života. Ovim djelom stapam likovnost sa svojim emocijama i vodim u svijet liminalnih dimenzija koji nepotpuno ostavlja poznato iza sebe, zarobljava nas između stvarnog i nestvarnog, uzrokujući različite emocionalne reakcije. U mojem slučaju se interpretira kao skup velikih prisilnih promjena na koje nisam spreman. Osjećam se kao da sam zarobljen između prošlosti i budućnosti u...
Žene u medijima
Žene u medijima
Katja Janković
Mediji imaju moć doprijeti do širokog broja ljudi, stoga je za medije od iznimne važnosti kontrolirati sadržaje i informacije koje pružaju svojoj javnosti. Isto tako, mediji trebaju obratiti pozornost na poruke koje odašilju u javnost, ponajviše kada je riječ o nacionalnoj, rasnoj, vjerskoj, spolnoj ili nekoj drugoj vrsti neravnopravnosti. Isto se odnosi i na odnos prema ženama koje u medijima vrlo često imaju stereotipnu ulogu žene, domaćice, majke, voditeljice, te im se, prema...
Ženska književnost na blogu i društvenim mrežama
Ženska književnost na blogu i društvenim mrežama
Ines Urbanek
Tema ovoga rada je ženska književnost na blogu i društvenim mrežama. U radu će se u prvim poglavljima objasniti razvoj (ženske) književnosti u Hrvatskoj od 19. stoljeća do pojave novih medija. Središnji dio rada odnosi se na blogove i društvene mreže, odnosno pojavu ženske književnosti na novom tipu medijskih platformi. Zatim slijede poglavlja u kojima pišemo o izabranim književnicama i temama o kojima pišu na svojim blogovima, ali i profilima na društvenim mrežama te...
Ženske povijesne ličnosti u historiografiji i suvremenoj beletristici
Ženske povijesne ličnosti u historiografiji i suvremenoj beletristici
Mateja Hećimović
Cilj ovog rada je prikazati razliku između kreiranja povijesne ličnosti novopovijesnim romanom temeljenim na historiografskim zapisima i samih historigrafskih zapisa. Također će biti prikazano zašto su jake ženske povijesne ličnosti potrebne u književnosti te zašto su one sveprisutne u književnosti.
Ženski likovi u latinoameričkim telenovelama
Ženski likovi u latinoameričkim telenovelama
Dora Naletilić
Telenovele su jedan od najpopularnijih televizijskih formata koji već desetljećima privlači milijune gledatelja pred male ekrane. Od svoga nastanka sredinom 20. stoljeća pa do danas, telenovele i sapunice kontinuirano su doživljavale negativne kritike, možda kao niti jedan drugi popularni (televizijski) žanr. Spisateljice, kritičarke, glumice, stručnjakinje za ženske žanrove, pa čak i ljudi koji ih kreiraju i rade na sapunicama, također se na neki način ograđuju od žanra,...
Žensko tijelo u reklamama
Žensko tijelo u reklamama
Adriana Rošić
U prvom dijelu diplomskog rada bit će pobliže opisani mediji i njihova uloga, to jest, što utječe na njih danas te koji se termini vežu uz njega. To su, za medije i poglavito oglašavanje, konzumerizam, masovna i popularna kultura. Nadalje, etika i etički kodeks je temeljna misao i začetna ideja rada. Prikazani su prihvaćeni zakoni i organizacije koje reguliraju medije s obzirom na način prikazivanja spolnih i rodnih uloga. Pojam seksualnosti i seksizma su pojmovi koji su...
„MALI PRINC“
„MALI PRINC“
Suzana Šambar
Svom završnom radu iz kolegija Oblikovanje i tehnologija lutke pristupila sam samostalno, bez ikakve suradnje s grupom studenata ili kazalištem. Kao predložak za osmišljavanje i izradu lutaka, odabrala sam djelo Mali princ čija me radnja izrazito nadahnjuje i odvodi u predivan svijet mašte. Cilj mi je bio likovima iz djela dati svoj specifični pečat, zadovoljiti svoje potrebe za izražavanjem te izraditi lutke koje će biti kvalitetne. Mali princ je novela s izmišljenom...

Paginacija