Paginacija

UDRUGE KAO ČIMBENICI RAZVOJA KREATIVNIH
 INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
UDRUGE KAO ČIMBENICI RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana-Marija Kovačević
Kreativna ekonomija je ekonomija 21. stoljeća. Samim razvojem globalizacije i amerikanizacije dolazi i do samog razvoja kreativne ekonomije u cijelosti. Kao domino efekt, ove dvije pojave zaslužne su za početak kreativne ekonomije kao samostalne cjeline odnosno industrije. Same riječi kreativnost i ekonomija možda i ne idu zajedno, te nisu novi pojmovi koji su se pojavili na globalnoj razini, no zajedno su pridonijeli razvoju novim granama industrije – kreativnoj i kulturnoj...
ULOGA FESTIVALA I MANIFESTACIJA U KREIRANJU TURISTIČKE PONUDE.
ULOGA FESTIVALA I MANIFESTACIJA U KREIRANJU TURISTIČKE PONUDE.
Dajana Đuranić
Ovaj rad analizira ulogu festivala i manifestacija na turističku ponudu, njihov utjecaj i značenja za razvoj turizma i na turističke ponude. Iz tog razloga, istraženo je koje su najznačajnije manifestacije na području Slavonije, kada se održavaju, koliki utjecaj imaju na turizam i turističku ponudu kontinentalnih gradova, kao i na razvoj brenda i imidža kontinentalnih turističkih destinacija. Također je analizirano kako gradovi prihvaćaju i prilagođavaju se kulturnim...
ULOGA NASTAVE LIKOVNE KULTURE U SUVREMENOM DRUŠTVU
ULOGA NASTAVE LIKOVNE KULTURE U SUVREMENOM DRUŠTVU
Matea Krklec
U radu „Uloga nastave likovne kulture u suvremenom društvu“ istraţena je likovnost, kreativnost, slobodno vrijeme i suvremeno društvo i njihova pozicija u meĊusobnim odnosima. Ĉinjenica da se dugi niz godina nije ništa mijenjalo u konceptualnom smislu nastave likovne kulture, daje naslutiti kako je s vremenom moţda postalo i općeprihvaćeno od strane samog društva da je normalno da nastava likovne kulture ostane nepromjenjiva. Struka se s time ne slaţe te, kako se ĉini,...
ULOGA PSIHOLOGIJE U MARKETINGU
ULOGA PSIHOLOGIJE U MARKETINGU
Elena Čizmar
Tema ovog završnog rada je Uloga psihologije u marketingu te se u radu pojašnjava odnos proizvođača i potrošača kroz psihologiju marketinga. Psihologija marketinga je primijenjena grana psihologije koja proučava kako kroz obostranu korist doprinijeti zadovoljavanju želja i sa strane proizvođača i potrošača. Ona je važna jer nam omogućuje da lakše razumijemo potrošačeve zahtjeve i želje te na taj način proizvođači lakše mogu napraviti svoju marketinšku strategiju kroz...
UMIJEĆE INTERPRETACIJE I KOMORNOG MUZICIRANJA U TAMBURAŠKOM KVARTETU NA PRIMJERU ANTONINA DVORAKA: SLAVENSKI PLES OP. 72. BR. 2 U E MOLU
UMIJEĆE INTERPRETACIJE I KOMORNOG MUZICIRANJA U TAMBURAŠKOM KVARTETU NA PRIMJERU ANTONINA DVORAKA: SLAVENSKI PLES OP. 72. BR. 2 U E MOLU
Darko Čuvidić
Glazbena se umjetnost razlikuje od ostalih umjetnosti u prvom redu po tome što je između nje i onih kojima se obraća uvijek potreban posrednik, interpret, koji će grafičke znakove na papiru pretvoriti u tonove. Ovaj se rad sastoji od jednog dijela u kojem autor pomoću podataka iz literature prikazuje profil skladatelja i biografiju, njegov opus, kompoziciju koju analizira te utjecaj razdoblja na skladatelja. Uz to prikazuje povijest tambure, komornu tamburašku glazbu i sastav...
UMJETNIČKA GRAFIKA – INOVACIJE U DUBOKOM TISKU
UMJETNIČKA GRAFIKA – INOVACIJE U DUBOKOM TISKU
Dario Brkić
U prvom dijelu diplomskog rada opisana je grafika kao umjetnički medij i ukratko objašnjeno što je to duboki tisak i grafičke tehnike o kojima je bilo riječi u radu. Dalje u tekstu navedeni su eksperimenti i istraživanja provedena na diplomskom studiju grafike na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Zadnji dio diplomskog rada temelji se na novonastalom postupku u dubokom tisku, grafičkoj tehnologiji i opisu grafičkih listova.
UTJECAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA KNJIŽNIČNO POSLOVANJE I POVEĆANJE BROJA KORISNIKA PUTEM PRAĆENJA KORISNIČKIH NAVIKA (GOOGLE ANALYTICS I FACEBOOK INSHIGTS)
UTJECAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA KNJIŽNIČNO POSLOVANJE I POVEĆANJE BROJA KORISNIKA PUTEM PRAĆENJA KORISNIČKIH NAVIKA (GOOGLE ANALYTICS I FACEBOOK INSHIGTS)
Vanja Basarić
Knjižnično poslovanje nastoji se sve više modernizirati u skladu s tehnološkim trendovima, te prilagodbi tržišta i orijentiranosti na korisničku podršku. Knjižnica je kroz cijelu svoju povijest imala zadaću informirati svoje korisnik, te je nužno da i u 21. stoljeću ostane centar informacijsko-relevantnog znanja. Društvene mreže postale su veliki dio svakodnevnog života i odavno su prestale obavljati svoju primarnu zadaću privatne svrhe i počelo ih se koristiti za trgovinu,...
UTJECAJ GERILA MARKETINGA NA KAZALIŠNU PRAKSU U REPUBLICI HRVATSKOJ
UTJECAJ GERILA MARKETINGA NA KAZALIŠNU PRAKSU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateo Belir
Ovim radom ukazuje se na formu i principe gerila marketinga te na njegovu prisutnost i povezanost sa kulturom i kulturnim institucijama odnosno kazalištima na području Republike Hrvatske. Gerila marketing predstavlja novi koncept u sferi oglašavanja i marketinških aktivnosti od 20. stoljeća do danas. Svojim je djelovanjem označio promjenu paradigme marketinga kroz efikasnost te efektivnost u odsustvu značajnije sume kapitala i dao snagu malim tvrtkama, ali čak i onima koji su već...
UTJECAJ PAMETNIH UREĐAJA U VIZUALNOJ PERCEPCIJI DJECE U RANOJ DOBI
UTJECAJ PAMETNIH UREĐAJA U VIZUALNOJ PERCEPCIJI DJECE U RANOJ DOBI
Ivona Medarski
Tema ovog diplomskog rada je utjecaj pametnih uređaja na vizualnu percepciju djece u nižim razredima osnovne škole i kako se isto reflektira na nastavu. Prvi dio rada definira što su pametni uređaji te navodi njihove karakteristike i kako utječu na djecu, drugi dio rada analizira kako se pametni uređaji i vizualna percepcija koriste u nastavi, a završni treći dio navodi koristi osuvremenjivanja nastave u svrhu veće uporabe pametnih uređaja i vizualne percepcije tijekom nastave te...
UTJECAJ PUNKA KAO KONTRAKULTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1990. DO 2017. GODINE
UTJECAJ PUNKA KAO KONTRAKULTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1990. DO 2017. GODINE
Damir Časar
Punk, kao pokret, osobni izričaj, glazbeni i modni stil u Hrvatskoj svoje utemeljenje nalazi u pozamašnoj glazbenoj, to jest, umjetničkoj sceni. Ivica Čuljak, „Mikrofonija“, „KUD idijoti“ samo su neki od važnijih ikona ove subkulture opisane u brojnim časopisima, člancima i fanzinima. Jak osjećaj bunta i povezanosti velikog broja obožavatelja s punkom omogućili su stvaranje velikih manifestacija poput festivala Monteparadiso i S.A.W.A. Snažni tekstovi i energična glazba...
UTONUTI U NOĆ
UTONUTI U NOĆ
Zdenka Šustić
Utonuti u noć je diplomska predstava iz lutkarstva studentice Zdenke Šustić. Nastala je kao režijski ispit studentice Ane Šantar, a pod mentorstvom doc.art. Tamare Kučinović. Ovaj pisani rad bavi se lutkarstvom kao izrazom unutarnjeg svijeta lika. Pokušava dokazati da je lutkarski medij kazališno prikladnija forma za uprizorenje određenih emotivnih previranja. To je potkrijepljeno kroz analizu cijelog procesa rada: od režijskog koncepta sve do realizacije predstave.
UX i UI nadzorne ploče u Wordpressu
UX i UI nadzorne ploče u Wordpressu
Stella Šeremet
Interakcija između čovjeka i računala pokazala je koliko tehnologija utječe na svakodnevni život. Provode se razna istraživanja kako bi se ciljanom korisniku predstavio učinkoviti proizvod kojim će se korisnik moći lako koristiti. Cilj je, osim zadovoljavajućeg estetskog izgleda, korisniku pružiti odgovarajući proizvod za njegove potrebe. Napredak tehnologije doveo je i do toga da se sve više javlja potreba za web-sadržajima koji predstavljaju najlakši put do korisnika....

Paginacija