Dobro došli u digitalni repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku!

Digitalni repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup završnim i diplomskim radovima studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. U budućnosti će repozitorij okupljati i ostale vrste digitalnih objekata koji su rezultat znanstveno-istraživačke, umjetničke, intelektualne i kreativne produkcije nastale radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata.