Pages

Biblioterapija kao izazov u radu knjižničara s djecom s poteškoćama
Biblioterapija kao izazov u radu knjižničara s djecom s poteškoćama
Ines Pacek
Riječ biblioterapija dolazi od grčkih riječi biblion što znači knjiga i therapeia što znači liječenje pa bismo iz toga mogli izvući zaključak kako biblioterapija zapravo označava upotrebu posebno odabrane literature u terapeutske svrhe. Biblioterapija se dijeli na tri glavna tipa: institucionalni, klinički i razvojni.Glavni cilj biblioterapije bi bio izazivanje nekakvih promjena kroz potisnute konflikte. Čitanje obogaćuje djetetov rječnik i pomaže mu u razvijanju mašte....
Bilješke o prostoru
Bilješke o prostoru
Zoran Đurkić
Prostor je svuda oko nas i mi smo dio njega. Razlikujemo nekoliko vrsta prostora: prostor izvan slike (životi prostor), prostor u kojem se slika nalazi i njime upravlja, prostor unutar slike, virtualni prostor, pozitivni vs. negativni prostor, javni prostor, privatni prostor, imaginarni prostor, kazališni prostor (pozornica). Mnogi teoretičari su se bavili pitanjima prostora i njegovom funkcijom. U ovom završnom radu Bilješke o prostoru govori se o prostoru unutar slike. Prije nego...
Blog: Komunikacija i kolaboracija putem interneta
Blog: Komunikacija i kolaboracija putem interneta
Ana Dizdar
U posljednjih deset godina svjedoci smo rapidnog napretka i širenja virtualnih usluga i ogromnog broja mogućnosti virtualnog svijeta koje su se inkorporirale u čovjekov svakodnevni život. Jedna od pojava na internetu koja je unijela mnoge promjene svakako je i blog. Stoga će se u ovome radu prvenstveno prikazati povijest, razvoj i utjecaj blogova. Analizirat će se njegova relacija s novinarstvom i medijski odnos prema istome. Prikazat će se proces kreiranja virtualnog identiteta i...
Boja i pokret ispod površine mora
Boja i pokret ispod površine mora
Stela Brkanić
Završni rad „Boja i pokret ispod površine mora“ nastao je kombiniranjem isječaka iz videa snimanih u moru stvorivši vertikalnu kompoziciju na platnu 100x200 cm na kojoj se isprepliću četiri figure u vodi. Rad je nastao samostalnom pripremom platna i medija za slikanje debelim namazima uljane boje. Inspiriran je slikama ruskog slikara Coste Dvorezkya, koji je također slikao figure u vodi i ruskim slikarom Lucianom Freudom koji je poznat po svojim realističkim portretima i aktovima...
Borba s vodom. Priča o utapanju. Mom utapanju. Ili znam da ništa o režiji ne znam
Borba s vodom. Priča o utapanju. Mom utapanju. Ili znam da ništa o režiji ne znam
Maja Lučić
Predstava Neobičan prijatelj Hrvatskog kazališta u Pečuhu u Mađarskoj diplomska je predstava studentice Maje Lučić na Diplomskom studiju lutkarske režije pod mentorstvom doc. art. Tamare Kučinović. Predstava je ujedno i diplomski ispit studentima Toniju Leakoviću i Andriji Krištofu na Diplomskom studiju lutkarske animacije. U predstavi još sudjeluju Matea Bublić, Selena Andrić i Nikola Radoš. U ovom pismenom radu studentica opisuje proces rada na predstavi bazirajući se na...
Brendiranje Republike Hrvatske kao turističke destinacije
Brendiranje Republike Hrvatske kao turističke destinacije
Martina Ivanković
Turizam je gospodarska grana koja je od velike važnosti u Republici Hrvatskoj. U svijetu je Hrvatska prepoznata kao zemlja netaknute prirode, mora, otoka i bogate kulturne baštine. S druge strane mnoge turističke destinacije nude sličnu ponudu. Izgradnja jakog i snažnog brenda može pomoći Hrvatskoj u stvaranju prednosti nad konkurencijom. Kako bi izgradili jak, prepoznatljiv i pozitivan brend treba raditi na komuniciranju svih pozitivnih aspekata koje Hrvatska ima. U ovome se...
Brendiranje Slavonije i Baranje putem društvenih mreža
Brendiranje Slavonije i Baranje putem društvenih mreža
Danijela Schell
Destinacija Slavonija i Baranja obiluje prirodnim ljepotama, tradicijama, spomenicima, ali zapravo je najpoznatija po hrani i vinskim cestama. Ova, svima poznata destinacija, ipak nije dobro zastupljena na društvenim mrežama što otežava izgradnju njezinog brenda. Ovaj rad se temelji na kompilacijskoj metodi koja obuhvaća ispisivanje svega, počevši od početka komunikacije, pa sve do evolucije interneta i društvenih mreža, te konačno brendiranja turističke destinacije. Drugi dio...
Brendiranje grada
Brendiranje grada
Anamaria Mišić
U ovom radu obrađena je tema Brendiranje grada. Svrha rada je na primjeru grada Vinkovaca kroz manifestacije stvoriti sliku o gradu, odnosno brendirati ga kao grad s folklornom tradicijom, ali i grad otvoren za druge kulturne manifestacije. U radu su izdvojena četiri glavna poglavlja koja daju prikaz teorijskih razmatranja i to o važnosti marketinga, stvaranju i važnosti brenda, stvaranju brenda grada te stvaranju brenda grada Vinkovaca. Tema rada je izuzetno kompleksna i opsežna. ...
Brendiranje grada kao kulturne destinacije na primjeru grada Vukovara
Brendiranje grada kao kulturne destinacije na primjeru grada Vukovara
Srđan Popović
Kulturni turizam predstavlja jednu od rastućih turističkih niša. Turisti danas uz klasični turizam gdje će biti pasivni turisti traže i aktivne oblike rekreacije, što im kulturni turizam kroz uključivost može pružiti. Manji gradovi poput Vukovara imaju priliku, posebice u današnjim okolnostima, iskoristiti adut takozvanog „skrivenog dragulja“ te svojom kulturno – turističkom ponudom privući određeni krug turista iz određenih niša te se pozicionirati na turističkoj mapi...
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova - analiza usporedbe slučajeva Splita i Osijeka
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova - analiza usporedbe slučajeva Splita i Osijeka
Lea Lucić
U ovom radu naslova „Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova – analiza i usporedba slučajeva Splita i Osijeka“ istražuju se procesi brendiranja i vizualnog identiteta na primjeru tih dvaju gradova. U prvom, odnosno teorijskom dijelu rada prvo se iznose glavni pojmovi i definicije brendiranja i vizualnog identiteta te se navode njihove međusobne razlike i odnosi. U sljedećem dijelu objašnjava se razlika brendiranja tvrtki, organizacija i proizvoda od brendiranja...
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova: socio-ekonomski učinci
Brendiranje, vizualni identitet i konkurentnost gradova: socio-ekonomski učinci
Matija Palijan
U ovom radu istražuje se odnos urbanog identiteta, gradskog vizualnog identiteta te procesa brendiranja grada na primjeru grada Osijeka. Na početku rada pruža se kratak pregled razvoja gradova kroz povijest, od kamenog doba do današnjih modernih gradova. Razmatra se i fenomen brenda u okviru kapitalističkog tržišta te se raspravlja može li se on primijeniti i na gradove kako bi bili što uspješniji u privlačenju novih stanovnika i ekonomskih subjekata. Naglasak je stavljen na...
Budućnost je ženska; slikovnica za feminizam
Budućnost je ženska; slikovnica za feminizam
Diana Mataković
Ovaj diplomski rad sastoji se od 60 digitalnih ilustracija inspiriranih snažnim i odvažnim ženama. Kroz neke od ilustracija protežu se motivirajuće poruke vezane uz žensko tijelo, seksualnost i slobodu. Likovi su prikazani u neobičnim pozama, zaobljenih i izduženih udova te naglašenih ženskih atributa. Takvim prikazima likova željela sam potaknuti gledatelja da preispita način na koji doživljava formu ženskoga tijela. Ovim ilustracijama želim slaviti žene i njihovu snagu, a...

Pages